PozoviKontakt

IMG_7964

U okviru Prve generacije Akademije komercijalne komunikacije, u prostorijama centra obrađivan je 7. modul – Zatvaranje prodaje.

Ključne teme o kojima su svi učesnici diskutovali su : 
– 4 tipa prodavaca u prodajnom procesu,
– Susret sa primedbama,
– Kako reagujemo na primedbe?,
– Najčešće primedbe i izgovori u prodajnom procesu,
– Vođenje kupaca ka bolu i zadovoljstvu,
– Pojam tehnika prodaje,
– Značaj tehnika prodaje,
– 40 efikasnih tehnika prodaje,
– Praktična primena tehnika prodaje,
– Uvod u zaključivanje,
– Prepoznavanje pravog momenta za zaključivanje prodaje
– i još mnoge druge…

Ovaj modul vodio je Dragiša Ristovski


tri × 4 =