PozoviKontakt

„Ukoliko je bolno i zastrašujuće, to je pravo delegiranje“ – Kaspian Vuds
Neophodni koraci prilikom delegiranja

 • Prvi korak
  Razmotrimo šta to treba da se uradi (koji je zadatak).
 • Drugi korak
  Procenimo koja osoba u timu može najbolje da uradi određeni zadatak, zapravno angažujemo najbolje!
 • Treći korak
  Prilikom delegiranja jasno saopštimo cilj zadatka osobi kojoj je zadatak poveren.
 • Četvrti korak
  Saopštimo koji su kvalitativni i kvantitativni standardi koje očekujemo da budu zadovoljeni.
 • Peti korak
  Definišemo rok do koga očekujemo da zadatak bude obavljen.
 • Šesti korak
  Ohrabrimo osobu kojoj smo delegirali zadatak, tako što ćemo joj saopštiti da mi verujemo da to može dobro da obavi.
 • Sedmi korak
  Proverimo i ocenimo rezultate.
 • Osmi korak
  Pohvalimo ili čak proslavimo uspeh koju je druga strana postigla u odnosu na delegiran zadatak.

Da bi se delegiranje uspešno izvelo moraju da budu ispunjene određene pretpostavke kao što su:

 • Delegirajte samo onim osobama u koje imate ozbiljno poverenje u odnosu na njihova znanja i kompetencije.
 • Dajte jasna uputstva i konkretne informacije o zadatku koji delegirate.
 • Ako su u pitanju saradnici koji možda ne poseduju dovoljno iskustva poželjno im je obezbediti neku vrstu obuke ili mentorstvo.
 • Pokažite da ste otvoreni za komunikaciju time što ćete ljudima dati do znanja da ste im na raspolaganju ako naiđu na situaciju koju ne mogu sami da prevaziđu.
 • Kada god ste u mogućnosti, a ako za to postoji dobar razlog delegirajte kompletan projekat ili neku funkciju a ne samo neki mali deo jer ćete na taj način povećati motivaciju kod osobe kojoj je zadatak poveren. Mada treba dodati da je to izvodljivo samo u situacijama ako osoba kojoj delegirate zadatak ima dovoljno iskustva a i imate dovoljno poverenja u nju.
 • Imajte u vidu da je praksa pokazala da je mnogo bolje da se odgovornost za određeni zadatak, projekat ili funkciju delegira jednoj osobi, a ne da se podeli na više njih.

Šta sve sprečava menadžere da delegiraju?
Na koji se sve način može delegirati?
Koje zadatke ne bi trebalo delegirati…..saznajte na predavanju:
„Efikasno delegiranje, planiranje i upravljanje prioritetima“
13.04.2019. od 10-16h
Vojvode Savatija 36
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, office@drgilbert-centar.com


4 + jedan =