PozoviKontakt

FILE0792

Zaključivanje prodaje je bila tema IX modula akademije održanog u subotu 08.06.2013.

Teme modula su bile:
• 4 tipa prodavaca u prodajnom procesu
• Susret sa primedbama
• Kako reagujemo na primedbe?
• Najčešće primedbe i izgovori u prodajnom procesu
• Vođenje kupaca ka bolu i zadovoljstvu
• Pojam tehnika prodaje
• Značaj tehnika prodaje
• 40 efikasnih tehnika prodaje
• Praktična primena tehnika prodaje
• Uvod u zaključivanje
• Prepoznavanje pravog momenta za zaključivanje prodaje
• Vežba ( upotreba afirmativnih reči)
• Evaluacija sedmog modula

Naredno druženje nas očekuje u subotu 15.06.2013.


osamnaest − 3 =