PozoviKontakt

Kako komunicirati koristeći „princip aktivnog slušanja“?

Mnogi iskusni govornici primetili su da se kod jednog značajnijeg dela sagovornika može izvršiti znatno veći uticaj slušanjem, a ne „bombardovanjem“ raznim informacijama. Svaki govornik koji pokušava da izvrši uticaj a na prvo mesto stavlja sopstvene stavove, ideje, osećanja… pravi izuzetnu grešku. Svi parametri ukazuju da većina ljudi voli da ih neko sluša, pokazuje prema njima poštovanje i da razume njihovu poziciju.

Jedno od osnovnih pravila uspešne komunikacije (one koja vrši željeni uticaj) jeste da je druga strana centar komunikacije, a ne mi!

U prilog tome kako princip aktivnog slušanja snažno utiče na sagovornika govori i misao La Brijera koji kaže: „Pravi značaj razgovora sastoji se više u tome da izvučete na površinu pamet drugih, nego da pokažete veliki deo sopstvene inteligencije.“

U praksi, princip aktivnog slušanja dame koriste više od muškaraca. Ali, to nije slučajno! Za razliku od muškaraca koji su u mogućnosti da obrade samo jednu vrstu čulnih informacija u trenutku, žene imaju potencijal da istovremeno obrade više. Često smo svedoci muško-ženskih nesuglasica, jer muškarci slušaju polu-zainteresovano, naročito kada je uključen televizor. Očigledno je da se radi i o biološkim razlikama, a u prilog toj tezi govori još jedan interesantan podatak. Recimo, ukoliko izvršimo skeniranje mozga u toku komunikacije, primetićemo da u toku procesa komunikacije žena aktivira čak sedam centara svog mozga, dok muškarac samo dva.

Da se vratimo na princip aktivnog slušanja… On funkcioniše tako što se mi putem slušanja pozicioniramo kao neko ko je izuzetno zainteresovan za stavove, mišljenje i osećanje druge strane i na taj način dovodimo nju u poziciju da se ona zainteresuje za nas. Ovaj princip zahteva od nas da odstranimo neodoljivu potrebu da dominira naš ego i da budemo centar komunikacije već da razvijamo veštinu posvećenosti drugoj strani.

Dakle, ako želimo da utičemo na drugu stranu (da se „prodamo“ ili da joj nešto prodamo), potrebna nam je njena puna pažnja. Punu pažnju najbolje pridobijamo kada koristimo princip aktivnog slušanja, odnosno pokazujemo iskrenu zainteresovanost za sagovornika. Na primer, kontakt očima je odlično sredstvo za pridobijanje nečije pažnje! Kada održavamo kontakt očima sa sagovornikom on jasno ima osećaj da ima svu našu pažnju.

Primer kako aktino slušanje deluje: Priču je ispričala mlada žena koja je imala priliku da dve večeri zaredom večera sa dva rivalska državnika u Velikoj Britaniji. U pitanju su Vilijam Gledston i Bendžamin Dizraeli. Ona je rekla sledeću stvar: „Kada sam napustila restoran u kome sam imala prilike da večeram sa gospodinom Gledstonom, stekla sam utisak da je to najpametniji čovek u Engleskoj. Međutim, nakon večeri provedene u društvu gospodina Dizraelija, obuzelo me je odlično osećanje, koje je proizlazilo iz mog utiska da sam ja najpametnija žena u Engleskoj, zapravo tako je on delovao na mene“. Dakle, princip aktivnog slušanja i davanja na značaju drugoj strani od strane Bendžamina Dizraelija je ostavio snažniji utisak i pridobio je naklonost mlade žene.

Ukazuje na to da kod dobrog dela populacije ćemo izvršiti veći uticaj ukoliko u komunikaciji njima damo prednost i značaj. O tome kako da postanemo efikasniji slušalac u cilju boljeg uticaja biće više reči u odeljku knjige pod nazivom „Veština aktivnog slušanja“. U međuvremenu da pomenemo još jednom staro pravilo u komunikaciji – pažljivi slušalac kod mnogih ljudi osvaja više simpatija od dobrog govornika. Odnosno, bez obzira na kojoj društvenoj lestvici se nalaze, dobrog slušaoca na isti način cene i ljudi na visokim položajima i oni koji to nisu.


sedam + 11 =