PozoviKontakt


01Jun 2019

10:00am-4:00pm

Timski rad i sistemi nagrađivanja

Niko ne može da odzviždi simfoniju. Za to je potreban čitav orkestar

Tematske oblasti:

- Izgradnja produktivnog tima
- Tim ili grupa?
- Razvijanje dobrih odnosa u timu
- Preporuke za stvaranje efikasnog tima
- Veština vođenja sastanaka sa timom
- Sistemi nagrađivanja
- Plata kao faktor motivacije i kriterijumi koji utiču na formiranje plata
- Kakav sistem nagrađivanja kreirati za prodajni tim

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert)
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, akademija@drgilbert-centar.com

18May 2019

10:00am-4:00pm

Kako usredsrediti koncentraciju i volju u službi vrhunskih rezultata

Tematske oblasti:
         Modul 1

 • Značaj koncentracije u savremenom okruženju
 • Koncentracija i njeno usmeravanje
 • Koncentracija kao sposobnost koja dorinosi uspehu na svim poljima
 • Tehnika koncentacije
  Modul 2
 • Ometajući faktori u savremenom društvu i kako ih prevazići
 • 3 tehnike za pravilno usmeravanje koncentracije koje je od ključnog značaja za postizanje rezultata
 • Volja – generator sveukupne snage
  Modul 3
 • Tehnike razvoja volje – volja kao mišić koji se vežba
 • Volja kao najznačajniji element ostvarivanja ciljeva „ Gde je volja tu je i način“
 • Tehnike usmeravanja volje ka dugoročnim ciljevima, umesto kratkotrajnog zadovoljstva
 • Inspiracija kao pokretač sebe i drugih
  Modul 4
 • Kako biti stalno inspirisan za nove ideje i nova odstignuća
 • Dva najvažnija pitanja koja nas vode ka vrhunskim rezultatima
 • Tehnika „vizija budućnosti“ koja pokreće i razvija

Trajanje predavanja: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragana Bačanek
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, akademija@drgilbert-centar.com

11May 2019

10:00am-4:00pm

Upravljanje projektima

Tematske oblasti:

- Realizacija projekata u skladu sa postavljenim zadacima
- Uloge u projektom timu
- Timski rad
- Motivacija i plan komunikacije
- Kontrola i evaluacija toka projekta
- Završetak projektnih aktivnosti
- Praktična vežba
- Evaluacija praktične vežbe

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Darko Todorović
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, akademija@drgilbert-centar.com

20Apr 2019

10:00am-4:00pm

Uticaj marketinga na savremeno poslovanje – Strategija razvoja novih brendova

Koje su tematske oblasti?

 • Modul 1 - Osnove marketinga - Uvodni modul koji će polaznicima približiti najvažnije pojmove u marketingu.
  • Marketing miks
  • Proizvod vs brend
  • Portfolio i arhitektura brenda
  • Segmentacija tržišta
  • Ciljna grupa
 • Modul 2 - Strateško pozicioniranje brendova - Modul koji će definisati sve aspekte brenda koji su od strateške važnosti za uspeh.
  • Osnovne determinante brenda
  • Percepcija brenda
  • Istraživanje tržišta i potrošača
  • Definisanje strateške pozicije brenda
 • Modul 3 - Razvoj brenda - U ovom modulu bavimo se potencijalima jakog brenda i jednom od najšire primenjivanih strategija – strategijom proširenja brenda.
  • Strategija proširenja brenda
  • Brend vs linijske ekstenzije
  • Horizontalne, vertikalne, ekstenzije među rodovima
 • Modul 4 - Integrisana marketinška komunikacija (IMC) - U savremenom svetu svaka komunikacija prolazi kroz mnoštvo kanala. Modul 4 približiće polaznicima osnovne principe takve komunikacije.
  • Kanali komunikacije
  • Principi integrisanog komuniciranja
  • Procesi, partneri, izvori

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Marija Ocokoljić
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, akademija@drgilbert-centar.com

13Apr 2019

10:00am-4:00pm

Planiranje, upravljanje prioritetima i delegiranje zadataka

Ako niste u stanju da planirate, niste ni planirali da uspete. Brajan Trejsi

Tematske oblasti:
Modul 1 - Neuspeh u pripremi je priprema za neuspeh
- Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
- Značaj planiranja u savremenom poslovanju
- Proces planiranja
- Karakteristike i vrste planiranja
Modul 2 - Jasno definisani ciljevi srž dobrog planiranja
- Želja, cilj i vizija
- Efikasne tehnike postavljanja ciljeva u 11 koraka
- Izrada akcionog plana
- Operativno i strateško planiranje
Modul 3 - Upravljanje prioritetima i efikasno delegiranje
- Tehnike upravljanja prioritetima
- Analiza konkurencije i klijenata
- Značaj delegiranja
- Neophodni koraci prilikom delegiranja i zamke u delegiranju
Modul 4 – Upravljanje vremenom
- Vreme kao nezamenljiv resurs
- Tehnike upravljanja vremenom
- Zamke prilikom uprvljanja vremenom
- Praktične preporuke za bolju organizaciju

Trajanje predavanja: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, akademija@drgilbert-centar.com

30Mar 2019

10:00am-4:00pm

Novi modeli liderstva za održivo poslovanje

Svako može da drži kormilo kada je more mirno. - Publilije Sirijac

Koje su tematske oblasti?

Modul 1 – Poslovanje u budućnosti zahteva održiv model menadžmenta i nove lidere
- Zašto je pitanje održivosti ključno?
- Izbalansirani interesi svih aktera u poslovanju
- Inspirativan, inovativan lider naspram tradicionalnog, diktatorskog pristupa
Modul 2 – Pozitivne vrednosti kao moćna snaga lidera
- Vrednosti kao moćan argument okupljanja tima
- Karakter lidera kao temelj kreiranja boljih standarda
- Svrha kao dominantni izvor motivacije i samomotivacije
- Kreiranje vizije
Modul 3 – Afirmacija najboljih potencijala lidera
- Samospoznaja i samomotivacija
- Lider kao generator pozitivne energije
- Ispravna percepcija problema i njegova transformacija u dobar rezultat
- Snaga vere
Modul 4 – Vođstvo u periodima snažnih izazova
- Liderstvo i promena
- Borba za humanost i ekostandarde kao borba za opstanak i budućnost
- Kontrola emocija
- Razvoj saradnika kao prioritet

Trajanje predavanja: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski