PozoviKontakt

Blog

Akademija u Banja Luci! Upis u toku!

Nakon 7 godina uspešnog poslovanja, Akademija D.R. Gilbert upisuje prvu generaciju polaznika u Banja Luci! Predavanja počinju u septembru, a program je namenjen svima onima koji su u svakodnevnom poslovanju upućeni jedni na organizaciju radnih zadataka, vođenje drugih ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije).

Pregled modula


Studijski program: Menadžment u službi efikasne organizacije poslovanja

I – Uvod u Menadžment – Kako postati efikasan menadžer
II – Liderske veštine – Liderstvo kao ključni element uspešnog poslovanja
III – Uvod u ljudske resurse i veština intervjuisanja kandidata
IV – Rešavanje konflikata u timu
V – Uticaj marketinga na savremeno poslovanje – Razvoj brendova
VI – Veština uticaja u menadžmentu – Strateški pristup uticaju
VII – Kako efikasno neutralisati stres i povećati produktivnost
VIII – Razvoj timova i stilovi rukovođenja
IX – Principi uspeha u poslovanju i faze razvoja preduzetništva
X – Razvojni centri – Određivanje ključnih menadžerskih kompetencija za svakog učesnika
XI – Polaganje (online)

* šestomesečni program edukacije
* 10 obuka + polaganje
* za prijave do 01.09. 50% popusta
* 1748,00€ – 50% popusta = 874,00€
* mogućnost plaćanja na 8 rata

Pridružite nam se i Vi!
Unapredite i Vi svoje veštine do nivoa liderskih… Postanite samostalniji u vođenju poslova… Naučite kako bolje da usmeravate/motivišete saradnike…

Kontakt osoba:
Biljana Đorđević
Executive manager
00381 62 235 913
b.djordjevic@drgilbert-centar.com

Da li je razvoj zaposlenih gubljenje vremena?

Kada se spomene razvoj zaposlenih, da li su vam poznate ove rečenice:
Nemam vremena za obuku!
Obuka nije u okviru mog posla!
Obuka je gubljenje vremena!
Jednom sam mu već rekao, sto puta do sada sam ponovio!

Obuka i razvoj je pomaganje zaposlenima da prepoznaju i ostvare svoj potencijal, i često u kompanijama nije u prvom planu.

Za početak je neophodno utvrditi koji su to zaposleni u koje treba ulagati, i oni u koje ne treba investirati, a zatim napraviti strategiju razvoja.

Detaljnije o ovoj temi, strateškom HR-u, selekciji i regrutaciji, nagrađivanju zaposlenih slušaćemo u subotu, 15.06.2019. na predavanju Andijane Aleksić-Jevtić „Upravljanje ljudskim resursima“.
Informacije i rezervacije:
011/40-42-809
office@drgilbert-centar.com

Postani „Vrhunski prodavac“!

Akademija Komercijalne Komunikacije
– Studijski program „Vrhunski prodavac“ –
Upis u toku!

Akademija Komercijalne Komunikacije se sastoji iz dva studijska programa i svaki traje po 6 meseci:

I „Vrhunska prodaja kao rezultat sistematizacije prodajnih kompetencija i procesa“
1. Novi koncepti prodaje i tehnike za efikasno realizovanje ciljeva              
2. Kako sistemski povećati pozitivan uticaj na tržište i kupce – inovativne strategije uticaja sistematizovane u pravi prodajni algoritam
3. Kako efikasno  privući nove kupce – Akvizicija novih kupaca
4. Alati za uspešnu komunikaciju i prodaju putem telefona (Da li jedan poziv menja sve ili mnogo poziva menjaju sve?)
5. Kako kreirati efikasnu i uverljivu prezentaciju – Naši proizvodi kao jedinstvena rešenja za kupce
6. Prodaja u digitalnoj eri
7. Kako efikasno upravljati prodajnim procesom i uspešno rešavanje prigovora
8. Vrhunski prodavac kao trener prodaje – trening za trenere (efikasne tehnike   prenosa znanja)
9. Marketing, prodaja i event management
10. Vrhunski prodavac kao generator pozitivne energije – Gube samo oni koji ne igraju
11. Retrospektiva prodajnog procesa i građenje prodajnih veština
12. Polaganje
Upis nove generacije u junu 2019.

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd.

Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D. Polaganje nije obavezno.

Gde i kada se održavaju predavanja?
Prostorije D.R. Gilbert group-a, Vojvode Savatija 36, Beograd, dva puta mesečno, petkom, od 10-16h.

Vrednost studijskog programa „Vrhunski prodavac“:
Za rane prijave smo obezbedili čak 50% popusta, pa je vrednost Akademije 797€, umesto 1594€. Mogućnost plaćanja na 8 mesečnih rata, po 99,6€.

Pošaljite upit na: akademija@drgilbert-centar.com

 

8 neophodnih koraka prilikom delegiranja

„Ukoliko je bolno i zastrašujuće, to je pravo delegiranje“ – Kaspian Vuds
Neophodni koraci prilikom delegiranja

 • Prvi korak
  Razmotrimo šta to treba da se uradi (koji je zadatak).
 • Drugi korak
  Procenimo koja osoba u timu može najbolje da uradi određeni zadatak, zapravno angažujemo najbolje!
 • Treći korak
  Prilikom delegiranja jasno saopštimo cilj zadatka osobi kojoj je zadatak poveren.
 • Četvrti korak
  Saopštimo koji su kvalitativni i kvantitativni standardi koje očekujemo da budu zadovoljeni.
 • Peti korak
  Definišemo rok do koga očekujemo da zadatak bude obavljen.
 • Šesti korak
  Ohrabrimo osobu kojoj smo delegirali zadatak, tako što ćemo joj saopštiti da mi verujemo da to može dobro da obavi.
 • Sedmi korak
  Proverimo i ocenimo rezultate.
 • Osmi korak
  Pohvalimo ili čak proslavimo uspeh koju je druga strana postigla u odnosu na delegiran zadatak.

Da bi se delegiranje uspešno izvelo moraju da budu ispunjene određene pretpostavke kao što su:

 • Delegirajte samo onim osobama u koje imate ozbiljno poverenje u odnosu na njihova znanja i kompetencije.
 • Dajte jasna uputstva i konkretne informacije o zadatku koji delegirate.
 • Ako su u pitanju saradnici koji možda ne poseduju dovoljno iskustva poželjno im je obezbediti neku vrstu obuke ili mentorstvo.
 • Pokažite da ste otvoreni za komunikaciju time što ćete ljudima dati do znanja da ste im na raspolaganju ako naiđu na situaciju koju ne mogu sami da prevaziđu.
 • Kada god ste u mogućnosti, a ako za to postoji dobar razlog delegirajte kompletan projekat ili neku funkciju a ne samo neki mali deo jer ćete na taj način povećati motivaciju kod osobe kojoj je zadatak poveren. Mada treba dodati da je to izvodljivo samo u situacijama ako osoba kojoj delegirate zadatak ima dovoljno iskustva a i imate dovoljno poverenja u nju.
 • Imajte u vidu da je praksa pokazala da je mnogo bolje da se odgovornost za određeni zadatak, projekat ili funkciju delegira jednoj osobi, a ne da se podeli na više njih.

Šta sve sprečava menadžere da delegiraju?
Na koji se sve način može delegirati?
Koje zadatke ne bi trebalo delegirati…..saznajte na predavanju:
„Efikasno delegiranje, planiranje i upravljanje prioritetima“
13.04.2019. od 10-16h
Vojvode Savatija 36
Informacije i rezervacije: 011/40 42 809, office@drgilbert-centar.com

Želja nije važna, važna je volja!

Nova generacija lidera i menadzera upisala je Akademiju poslovnih znanja i veština – studijski program:
,,STRATEŠKO UPRAVLJANJE POSLOVANJEM“.
Oni će narednih 6 meseci, kroz 12 predavanja, naučiti nove alate i tehnike za uspešno upravljanje poslovanjem, i učvrstiti i osvežiti postojeća znanja. Za ovakvu odluku bila je potrebna ČVRSTA VOLJA koja nas od „žrtvujem subotu“ vodi do „investiram u budućnost“.
Upoznao sam brojne ljude koji su imali želju za boljim životom, boljim standardom, ili su se deklarativno zalagali za pravedniji svet i želeli da ga menjaju na bolje. Međutim, želja sa njihove strane ih je napuštala već kod prve prepreke. Ono što tada može da ih zadrži na željenom kursu jeste samo čvrsta volja. Jugoslovenski pisac Vladan Desnica je apsolutno bio u pravu kada je rekao: Želja je stvar slabih, volja je stvar jakih!.
Snagu volje pojedinca možemo definisati kao sposobnost pojedinca da lično zadovoljstvo odloži za kasnije.
Čvrsta volja pojedinca je povezana sa  njegovom rešenošću i odlučnošću. Sama reč odlučnost ima latinsko poreklo i u slobodnom prevodu znači konačno srediti nešto ili što bi narod rekao “dokusuriti”.
Što znači da okolnosti i trenutne misli ne utiču na cilj i putanju pravog lidera. Kao što je rekao Onore De Balzak: “Misao nije ovisna o našoj volji”. Vrhunski lider, čovek koji je spreman da svet menja na bolje, ima kapacitet da svoje slabosti pretvori u snage, svoje strahove u hrabrost, svoju lenjost u inspiraciju. Šekspir je bio apsolutno u pravu kada je izjavio da bitku dobija onaj koji je čvrsto odlučio da je dobije!
Zapravo, sama volja zahteva i određenu posvećenost pojedinca određenim ciljevima i spremnost da mu fokus bez obzira na okolnosti ništa ne poremeti. Samo posvećenost ima svoju cenu, što smo spremniji da platimo cenu to smo posvećeniji a samim time i jačamo svoju volju.
Čvrsta volja lidera egzistira na njegovoj rešenosti da nikada ne odustane od ispravnog puta, i njegovoj disciplini koja poput mosta spaja velike, humane ideje sa procesom njihove realizacije.
Zato, svaka čast našim novim Akademcima!

 

Proces učenja i obrazovanja se ne završava kada dobijemo diplomu!

Ne znam da li ste ikada razmišljali o tome koliki je rok trajanja našeg znanja i postojećih veština? Nema preciznog odgovora, ali jedno sa sigurnošću mogu da tvrdim – naša znanja i veštine zastarevaju velikom brzinom! Bez obzira na činjenicu koliko smo danas dobri u nečemu, ako zastanemo i prestanemo da usvajamo nova znanja problem je odmah na vidiku. Dileme nema! Ako vremenom ne postajemo bolji, vremenom sigurno postajemo lošiji.
NEPRESTANO UČENJE I USAVRŠAVANJE JE MINIMALAN ZAHTEV ZA USPEH U BILO KOJOJ OBLASTI.
Osnovni cilj konstantne obuke jeste sticanje konkretnih znanja i veština ili korisnih sposobnosti da bi se povećala efikasnost, sveopšta produktivnost kompanije i na kraju krajeva da bi se olakšao proces rada samih radnika i putem novih znanja povećala njihova vrednost.
Imajući u vidu sve izrečeno, savremeni lider ima konstantni zadatak da deluje u dva smera:
Prvi – da stalno traga za novim znanjima i veštinama, da investira u svoj razvoj i edukaciju.
Drugi – da utiče na prenos znanja i obuku svojih saradnika i to u najširem smislu.

Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert pruža polaznicima adekvatna praktična i teorijska znanja za obavljanje menadžerskih pozicija. Studijski program „Strateško upravljanje poslovanjem“ se sastoji od 11 predavanja za unapređenje liderskih veština.

Bendžemin Frenklin kaže: „Ulaganje u znanje donosi najveće kamate“. Jer svi smo mi neznalice, samo u različitim oblastima…

Gde se dobri ne bore, loši pobeđuju!

Vrednosti su temelj zajedništva!
Duboko verujem da su ispravne, neprolazne vrednosti temelj oko koga lider može da okupi svoj tim. Istinski lideri su ljudi koji konstantno razmišljaju kako da na najbolji način služe timu, svom okruženju i čovečanstvu.
Iskrivljeni model liberalnog kapitalizma koji sve više liči na neku vrstu „Frankeštajna“ gde je novac jedina vrednost i religija moramo svi zajedno da menjamo. To nije model egzistencije i biznisa koji ima dugoročnu perpektivu. Moramo biti sigurni da je na duge staze ne održiv svet u kome je odnos pojedinca usmeren isključivo ka materijalnim vrednostima.
Od izuzetnog je značaja da ponovo spznamo da pored materijalnih postoje i društvene, moralne, kulturne, humane i duhovne vrednosti.
Kao što sam u uvodu rekao, odgovornost novih lidera jeste da od aktuelnog društvenog sistema koji smatra da je novac moć, preusmere kolosek na novi moto da su prave vrednosti moć!
Dugi niz godina lideri pokušavaju da zadrže svoje sledbenike na svom putu u želji da ih slede tako što demonstriraju autoritet, kontrolu i moć. Takav koncept kao i njihov, gotovo strateški pristup dugoročno nije održiv, jer ljude možemo zadržati i dovesti ih u stanju inspirisanosti dugoročno samo ako se okupimo oko ispravnih vrednosti koje zajedno delimo. Često mi se dešava da radeći kao konsultant čujem komentar od mnogih preduzetnika i vlasnika firmi da izjavljuju nešto u stilu:
„Toliko sam učinio za njega i tako mi vraća, videće oni kakav ja mogu da budem!“
Na ovakav komentar moj odgovor je uvek sledeći: Ako ljudi ne poštuju ispravne vrednosti, to ne znači da su loše vrednosti već da smo mi napravili pogrešnu procenu prilikom odabira ljudi. Nikada nemojte dozvoliti da vas ljudi koje vodite toliko razočaraju da napuštate sopstvene vrednosti. Ako su ljudi loši i ne poštuju ono što im tražite menjajte ljude ali ne i vrednosti! Jednostavno tužnom čoveku pružamo toplu reč i utehu, usamljenom više pažnje, a nevaspitanom ignorisanje i odstranjivanje iz tima. Da se vratimo na vrednosti! U osnovi svih odnosa leže zajedničke vrednosti. Kada sam u ranoj mladosti čitao prve knjige o menadžmentu koje su govorile da svaka kompanija treba da ima svoju misiju, viziju i vrednosti. Iskreno, tada sam mislio da su to „paradne“ stvari i da je svrha svake kompanije da pravi profit.
Dvadesetak i nešto više godina kasnije shvatam da je to bila moja zabluda a da je zapravo svrha kompanije da isporučuje vrednosti! A da će novac nastati kao posledica kvalitetnog rada ljudi koji su se okupili oko ispravnih vrednosti. Međutim, ono što je zaista u praksi pogubno da mnoge kompanije ispisuju svoju misiju, viziju i vrednosti ali samo deklarativno, a suštinski to ne žive! Taj nasklad je opet dugoročno neodrživ. Iskustvo mi je pokazalo kroz dugogodišnju praksu da kada god u poslu nisam delio slične vrednosti bez obzira ko je u pitanju (nadređeni, saradnici, klijenti, dobavljači…) stvari pre ili kasnije nisu ispale dobro.
Može to neko posmatrati kao površnu priči ili demagogiju, međutim danas sam potpuno siguran da samo kada delimo zajedničke vrednosti možemo da imamo i zajedničku misiju, viziju kao i da dostignemo uspeh navedenih razmera. Otac Tadej je rekao: „Čovek se svakoga dana usavršava, u dobru ili zlu.“ Što znači da ako se okupimo oko ispravnih vrednosti (oko dobrobiti) onda se svakoga dana možemo dodatno razvijati i usavršavati. Loša vest je da to može biti i obrnuto.
Sama reč ekonomija je grčkog porekla i nastala je od reči „oikos“ što znači kuća ili dom. To nam ukazuje da ako smo okupljeni oko zajedničkih vrednosti, mi se ponašamo domaćinski i poslujemo domaćinski.
Od izuzetnog značaja je da saradnici nemaju percepciju da rade za lidera ili da rade na njegovim idejama, već da imaju percepciju da rade sa njim na zajedničkim idejama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva od opšte koristi za sve.
A za pravog lidera vrednosti su tzv. „kamen temeljac“ na kome gradi sve kako bi bilo održivo. On ne juri za impozantnom karijerom i kreiranjem biografije (cv-ja) koji će fascinirati ljude. Njegova dela i pojava govore sve, njemu „cv“ skoro da i nije potreban, on je strastveno posvećen visokim ciljevima na temelju opšteg dobra i zajedničkih vrednosti. A jedna od bazičnih vrednosti pravog lidera jeste kolektivni interes. On je spreman da sopstvene potrebe i interese podredi interesima tima. Izvrstan lider zna da mora biti odgovoran i da brine za ljude koji su mu povereni i koji ga prate. Ponovo ću parafrazirati jedan sjajan citat iz Biblije: „Kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti!“
Poziv na akciju
Dakle, vrednosti su fundament ljudske egzistencije i bitisanja, one su vezivno tkivo zajedništva. Zastanimo za trenutak, razmislimo koje su naše bazične vrednosti i koliko ih sami poštujemo i analizirajmo ljude koje biramo, da li su to ljudi sa kojima imamo isto „vezivno tkivo“. Nakon toga počnimo da živimo svoje vrednosti i nemojmo nikada praviti kompromis u saradnji sa ljudima na štetu vrednosti.

*Mnoge alate za strateško razmišljanje i unapređenje liderskih veština možete dobiti na Akademiji menadžerskih veština, studijski program „Strateško upravljanje poslovanjem“

„Kud plovi ovaj brod?“

Ljudi danas znaju cenu gotovo svega, a ne znaju vrednost gotovo ničega
Vrednosti su temelj zajedništva

Duboko verujem da su ispravne, neprolazne vrednosti temelj oko koga lider može da okupi svoj tim. Istinski lideri su ljudi koji konstantno razmišljaju kako da na najbolji način služe timu, svom okruženju i čovečanstvu.

Iskrivljeni model liberalnog kapitalizma koji sve više liči na neku vrstu „Frankeštajna“ gde je novac jedina vrednost i religija moramo svi zajedno da menjamo. To nije model egzistencije i biznisa koji ima dugoročnu perpektivu. Moramo biti sigurni da je na duge staze ne održiv svet u kome je odnos pojedinca usmeren isključivo ka materijalnim vrednostima.

Od izuzetnog je značaja da ponovo spznamo da pored materijalnih postoje i društvene, moralne, kulturne, humane i duhovne vrednosti.

Kao što sam u uvodu rekao, odgovornost novih lidera jeste da od aktuelnog društvenog sistema koji smatra da je novac moć, preusmere kolosek na novi moto da su prave vrednosti moć!

Dugi niz godina lideri pokušavaju da zadrže svoje sledbenike na svom putu u želji da ih slede tako što demonstriraju autoritet, kontrolu i moć. Takav koncept kao i njihov, gotovo strateški pristup dugoročno nije održiv, jer ljude možemo zadržati i dovesti ih u stanju inspirisanosti dugoročno samo ako se okupimo oko ispravnih vrednosti koje zajedno delimo. Često mi se dešava da radeći kao konsultant čujem komentar od mnogih preduzetnika i vlasnika firmi da izjavljuju nešto u stilu:

„Toliko sam učinio za njega i tako mi vraća, videće oni kakav ja mogu da budem!“

Na ovakav komentar moj odgovor je uvek sledeći: Ako ljudi ne poštuju ispravne vrednosti, to ne znači da su loše vrednosti već da smo mi napravili pogrešnu procenu prilikom odabira ljudi. Nikada nemojte dozvoliti da vas ljudi koje vodite toliko razočaraju da napuštate sopstvene vrednosti. Ako su ljudi loši i ne poštuju ono što im tražite menjajte ljude ali ne i vrednosti! Jednostavno tužnom čoveku pružamo toplu reč i utehu, usamljenom više pažnje, a nevaspitanom ignorisanje i odstranjivanje iz tima. Da se vratimo na vrednosti! U osnovi svih odnosa leže zajedničke vrednosti. Kada sam u ranoj mladosti čitao prve knjige o menadžmentu koje su govorile da svaka kompanija treba da ima svoju misiju, viziju i vrednosti. Iskreno, tada sam mislio da su to „paradne“ stvari i da je svrha svake kompanije da pravi profit.

Dvadesetak i nešto više godina kasnije shvatam da je to bila moja zabluda a da je zapravo svrha kompanije da isporučuje vrednosti! A da će novac nastati kao posledica kvalitetnog rada ljudi koji su se okupili oko ispravnih vrednosti. Međutim, ono što je zaista u praksi pogubno da mnoge kompanije ispisuju svoju misiju, viziju i vrednosti ali samo deklarativno, a suštinski to ne žive! Taj nasklad je opet dugoročno neodrživ. Iskustvo mi je pokazalo kroz dugogodišnju praksu da kada god u poslu nisam delio slične vrednosti bez obzira ko je u pitanju (nadređeni, saradnici, klijenti, dobavljači…) stvari pre ili kasnije nisu ispale dobro.

Može to neko posmatrati kao površnu priči ili demagogiju, međutim danas sam potpuno siguran da samo kada delimo zajedničke vrednosti možemo da imamo i zajedničku misiju, viziju kao i da dostignemo uspeh navedenih razmera. Otac Tadej je rekao: „Čovek se svakoga dana usavršava, u dobru ili zlu.“ Što znači da ako se okupimo oko ispravnih vrednosti (oko dobrobiti) onda se svakoga dana možemo dodatno razvijati i usavršavati. Loša vest je da to može biti i obrnuto.

Sama reč ekonomija je grčkog porekla i nastala je od reči „oikos“ što znači kuća ili dom. To nam ukazuje da ako smo okupljeni oko zajedničkih vrednosti, mi se ponašamo domaćinski i poslujemo domaćinski.

Od izuzetnog značaja je da saradnici nemaju percepciju da rade za lidera ili da rade na njegovim idejama, već da imaju percepciju da rade sa njim na zajedničkim idejama radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva od opšte koristi za sve.

A za pravog lidera vrednosti su tzv. „kamen temeljac“ na kome gradi sve kako bi bilo održivo. On ne juri za impozantnom karijerom i kreiranjem biografije (cv-ja) koji će fascinirati ljude. Njegova dela i pojava govore sve, njemu „cv“ skoro da i nije potreban, on je strastveno posvećen visokim ciljevima na temelju opšteg dobra i zajedničkih vrednosti. A jedna od bazičnih vrednosti pravog lidera jeste kolektivni interes. On je spreman da sopstvene potrebe i interese podredi interesima tima. Izvrstan lider zna da mora biti odgovoran i da brine za ljude koji su mu povereni i koji ga prate. Ponovo ću parafrazirati jedan sjajan citat iz Biblije: „Kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti!“

 Poziv na akciju

Dakle, vrednosti su fundament ljudske egzistencije i bitisanja, one su vezivno tkivo zajedništva. Zastanimo za trenutak, razmislimo koje su naše bazične vrednosti i koliko ih sami poštujemo i analizirajmo ljude koje biramo, da li su to ljudi sa kojima imamo isto „vezivno tkivo“. Nakon toga počnimo da živimo svoje vrednosti i nemojmo nikada praviti kompromis u saradnji sa ljudima na štetu vrednosti.

I nakon prodaje…

Prodaja je beskrajan ciklus 🙂
I nakon prodaje opet prodaja!
Učesnici Akademije Komercijalne Komunikacije pri kraju svog jednogodišnjeg putovanja na 17. modulu ,,Upravljanje postprodajom“ 🙂
Polako se spremaju za polaganje!

Svetu je potreban novi društveni poredak, svetu su potrebni novi lideri!

Svetu su neophodne nove ideje ukorenjene u dokazanim vrednostima, svetu su potrebni novi lideri koji su spremni da se suoče sa izazovima koji se dešavaju oko njih i u njima samima, čija duša ne zna za strah, koji se ne boje mogućih grešaka jer znaju da će samo tako naći put prosvetljenja.U nastavku ćemo pokazati 10 bazičnih  osobina koje karakterišu lidere koji kreiraju novi koncept svetskog liderstva.

 1. Ne prihvataju polarizaciju
  Savremena ideologija sve više nameće koncept krajnosti, odnosno život u nekom “crno-belom” svetu. Pa ljude i društva dele na demokrate i diktatore, na istok i zapad, na proaktivne i retrogradne, moderne i starog kova, dobre i loše, podobne i nepodobne… To je  prilično pojednostavljen koncept koji iscrtava granice na kojima se razvijaju žestoki sukobi po principu mi i oni. Duboko sam uveren da stvari nisu crno bele i da postoje brojne sive nijanse, da i najgori čovek ima klicu dobrote, kao i da u najboljem čoveku tinja klica zla. Zbog toga novi lideri ne prihvataju isključiv pristup, oni znaju da nema lakih rešenja, jedino ispravnih opcija i ideologija i da uz mnogo tolerancije i upornosti treba tragati za novim alternativama koje neće negirati sve staro i bezuslovno prihvatati samo novo. Ili one koje će konzervativno, praktično hermetički zatvoriti uz ideologiju da sve što je savremeno i novo treba odbaciti. Isključivu, fiksnu stvar na ovoj planeti  je izmislio čovek. A u prirodi nema ničeg fiksnog.
 2. Ne prihvataju gotova servirana rešenja
  Većina poslodavaca, menadžera i onih koji vode druge ljude koriste unepred propisane procedure, pravila i propise prilikom donošenja odluka. Savremeni lider uvek sagledava širu sliku i traži “prazan papir” na kome kreira sopstvene procedure i metode koje u svojoj bazi sadrže prave vrednosti i na osnovu kojih on nakon toga donosi brze odluke.
 3. Ne plaši ih konkurencija
  Novi lideri ne prihvataju princip negativne selekcije i ne hrane svoj ego tako što se okružuju lošijim od sebe da bi oni imali osećaj dominacije i moći.  Oni se nasuprot tome okružuju najboljim ljudima jer samo u takvom društvu može da se ide napred, da se uči i razvija. Stara izreka kaže: “S kim si takav si”. Pravi lider je siguran u sebe i ne trudi se da bude bolji od drugih već od sebe samog.
 4. Ne prihvataju da stvari nemaju alternative
  Savremeni lideri su uverenja da kako god izgledala situacija, da uvek postoji alternative. Takođe znaju da bi se donela određena ispravna odluka potrebno je imati više opcija. Iz pomenutih razloga i od svojih saradnika očekuju da im preostave više opcija a ne samo jednu kao jedino moguće rešenje.
 5. Ne beže od realnosti i činjenica
  Mnogi poslovi i mnoge stvari su krenule nizbrdo zato što su lose vođe izbegavale realnost, tako što su imali nerealnu sliku o situaciji i stvarima. Ona je nastajala kao predmet njihove zaslepljenosti, isključivosti  ili kao posledica neadekvatnog informisanja od saradnika. Zapravo, saradnici su zbog straha ili lične koristi njima servirali lažne informacije. Suprotno takvom stavu novi lideri su spreni da uvek i sami provere određene  informacije, da se suoče sa činjenicama, da čuju istinu ma koliko ona neprijatno delovala na njih.
 6. Ne boje se od upoređivanja i merenja rezultata
  Smatraju da ono što ne može da se izmeri, to ne može ni da se popravi. Zato su spremni da neko meri njihov rad a takođe su usmereni ka tome da provere produktivnost i efikasnost svoga tima.
 7. Nemaju problem sa samodokazivanjem
  Oni su svesni sebe i svoga potencijala, tako da neosnovane i neargumentovane kritike ne utiču na njihov stav i ličnu percepciju. Apsolutno nemaju strah od drugačijeg mišljenja i izazovnih situacija.
 8. Ne razmišljaju nisko i plitko
  Oni se u svakoj situaciji trude da sagledaju širu sliku i da predvide korake unapred. Za razliku od menadzera koji završavaju osao, oni pažljivo i precizno donose odluku da li da određeni posao ili aktivnost uopšte treba da rade.
 9. Ne kreiraju lažnu sliku o sebi
  Svojim aktivnostima ne kreiraju lažnu sliku o sebi kao što i ne dozvoljavaju da ih samoljublje povede u inerciju da misle da ono što oni rade, njihova kompanija i tim je uvek ispravano. Trude se da često preispituju stavove, ustaljena mišljenja kao i to da li je misija dovoljno dobra i da li su joj svi dosledni ako jeste.
 10. Ne “oboljevaju” od sindroma zasićenosti i niske energije
  Savremeni lideri imaju kapacitete da uvek pronađu novi motiv i novu inspiraciju. Čak i stare stvari obavljaju na nov način jer ne dozvoljavaju  sebi da osete zasićenost  onim što rade. Oni svakodnevno unose veliku strast u svoje aktivnosti i izuzetno im je stalo do ljudi sa kojima zajedno deluju. Njihova energija je gotovo u kontinuitetu, visoka, pozitivna, uzvišena i pravilno usmerena.

Odlomak iz knjige: „Liderski iskorak u budućnost“, D.R. Gilbert