PozoviKontakt

Blog

Postanite HR Expert!

HR Akademija
Studijski program:
Akademija za razvoj HR Eksperta
-Live predavanja, Hotel Mona Plaza Beograd-
Upis jun 2022.

 

 1. Uvod u napredni HR menadžment
 2. Pravo u HR-u
 3. Regrutacija i selekcija
 4. Employer branding
 5. Korporativna kultura/Protokoli i organizacija događaja
 6. Pregovaranje i rešavanje konflikata
 7. Upravljanje radnim učinkom/ Performans management
 8. Sistemi nagrađivanja/compenzacije i beneficije
 9. Talent management
 10. Leadership
 11. Profil savremenog HR manager/Experta
 12. Polaganje

* Mesto održavanja predavanja: Hotel Mona Plaza, Beograd
* Predavanja počinju 17.06.2022.
* Predavanja su jednom mesečno (vezano petak i subota) od 10-16h
* Učesnici dobijaju: štampani radni materijal za svako predavanje, osveženje i ketering u toku pauza, konsultacije sa predavačima, diplomu o završenom studijskom programu
* prijavom na ovaj newsletter ostvarujete 25% popusta; 11 celodnevnih predavanja i polaganje iznosi 2.147€ – 25%=1.610 + PDV po učesniku (mogućnost plaćanja na 8 rata)

Pošaljite upit za detaljan program i biografije predavača:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

Logistika-jedna od brzo rastućih oblasti koja zahteva od nas neprestano učenje

Strahinja Lazić je diplomirani inženjer logistike, Direktor u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE
i jedan od predavača na Akademiji menadžmenta logistike i organizacije skladišta.

Kako je logistika jedna od brzo rastućih oblasti, koja na dnevnom niovu doživljava promene,  tako i zahteva od nas neprestano učenje.
Predavanja na Akademiji menadžmenta logistike pružaju polazniku detaljan pregled aktivnosti u oblasti logistike, lanca snabdevanja od koncepta do uspostavljanja efikasnih procesa i informacionih tokova, koji za cilj imaju poboljšanje logističkih procesa, prateći globalne promene, kao i trenutne i buduće izazove i pretnje.
Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ove oblasti kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije.

Na svojim predavanjima govoriće o logističkim operacijama. Kako pristupiti logističkim operacijama i na koji način ih što bolje sagledati. Koji je značaj zaposlenih i njihov uticaj na logističke operacije. Kakav je uticaj zaliha na LO i posledice neadekvatnog postupanja sa zalihama. Na koji način nadgledati i upravljati LO.
Proces komisioniranja je jedan od najvažnijih segmenata interne logistike, kaže Strahinja. Zato će na akademiji govoriti o metodama kod procesa komisioniranja, neraskidivoj vezi između zaposlenih-prostora-opreme, značaju WMS sistema u skaldišnim sistemima, kao i životnom veku proizvoda i direktnom uticaju na proces komisioniranja.
Još jedna važna tema je outsourcing u logistici i zašto je sve više zastupljen, odnosno ubrzani razvoj e-trgovine i njen uticaj na logistiku.

Akademija Menadžmenta Logistike
i organizacija skladišta
April, 2022.

1. Projektovanje i uspostavljanje logističkih operacija
2. Upravljanje i organizacija transporta
3. Kako efikasno komunicirati sa različitim tipovima klijenata – Veština uticaja
4. Carinske procedure, špedicija i agencijsko poslovanje
5. Lean alati za analizu procesa u skladištu
6. Optimalno uređenje skladišta
7. Proces komisioniranja i interna logistika
8. Uspešni logistički procesi kao posledica efikasnog menadžmenta-menadžerske veštine i alati
9. Upravljanje zalihama
10. Outsourcing logističkih operacija i online trgovina
11. Da li transport može bez ljudi? HR i logistika
12. Kako efikasno voditi ljude? Liderske veštine
13. Polaganje

* šestomesečni program edukacije
* Početak predavanja: April 2022.
* 12 obuka + polaganje
* 5 predavača, stručnjaka iz svojih oblasti
* Obuke se održavaju u Hotelu Mona Plaza, Beograd, jednom mesečno (petak/subota) od 10-16h
* Vrednost akademije: 1.994€-35%=1.296,1 + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata)
* Broj mesta ograničen!

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

2 studijska programa na Akademiji D.R. Gilbert

Akademija poslovnih znanja i veština D.R.Gilbert
upisuje nove generacije:

Studijski program:
Menadžment Logistike i organizacija skladišta-Mart 2022.

 1. Projektovanje i uspostavljanje logističkih operacija
 2. Upravljanje i organizacija transporta
 3. Kako efikasno komunicirati sa različitim tipovima klijenata – Veština uticaja
 4. Carinske procedure, špedicija i agencijsko poslovanje
 5. Lean alati za analizu procesa u skladištu
 6. Optimalno uređenje skladišta
 7. Proces komisioniranja i interna logistika
 8. Uspešni logistički procesi kao posledica efikasnog menadžmenta-menadžerske veštine i alati
 9. Upravljanje zalihama
 10. Outsourcing logističkih operacija i online trgovina
 11. Da li transport može bez ljudi? HR i logistika
 12. Kako efikasno voditi ljude? Liderske veštine
 13. Polaganje

Studijski program:
Kako postati efikasan
menadžer/lider-Mart 2022.

 1. Efikasan menadžer-Put transformacije i strateška priprema (live)
 2. Planiranje tima-Šta su moji prioriteti i kako biram tim (live)
 3. Upravljanje ljudskim resursima-Budi HR svom timu (online)
 4. Kako efikasno voditi tim-Ne budi nezamenjiv jer nećeš moći otići ni na godišnji odmor (live)
 5. Menadžer ili lider-Novi koncepti liderstva (live)
 6. Efikasan menadžer efikasno upravlja projektima (live)
 7. Komunikator = Gladijator-neverbalna komunikacija i njena primena u praksi (live)
 8. Liderstvo-teorija-Praksa i praktična primena (online)
 9. Liderski stilovi i njihov uticaj na produktivnost (live)
 10. Liderski stilovi u realnim poslovnim situacijama-Koji je moj liderski stil (live)
 11. Kako kreirati efikasan tim i izmeriti njegove rezultate (live)
 12. Principi uspeha u poslovanju i faze razvoja preduzetništva–Efikasan menadžer neguje i razvija preduzetnički duh (live)
 13. Polaganje

* svaki studijski program traje šest meseci; početak predavanja: mart 2022.
* 12 obuka + polaganje
* Obuke se održavaju u Hotelu Mona Plaza, Beograd (petak/subota)
* prijavom na ovaj newsletter ostvarujete 35% popusta:
vrednost jednog studijskog programa: 1.994€-35%=1.296,1 + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata)
* U hotelu se poštuju sve mere bezbednosti u smislu kovid postavke, rastojanja, dezinfekcije…

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

 

 

10 godina sa Vama!

Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert
10 godina sa Vama

Akademija poslovnih znanja i veština postoji od 2012. godine i predstavlja kontinuiran vid neformalnog obrazovanja. Danas Akademija D.R. Gibert broji 25 generacija, više od 340 polaznika i 8 studijskih programa:
– Akademija menadžerskih veština – osnovni i napredni nivo
– Akademija prodajnih i pregovaračkih veština – osnovni i napredni nivo
– HR Akademija – osnovni i napredni nivo
– Menadžment logistike i organizacija skladišta – NOVO!
– Hotel menadžment – U pripremi!

U čast jubileja pripremili smo vam 35% popusta na sledeće programe:
1. Menadžment logistike i organizacija skladišta
2. Kako postati efikasan menadžer/lider

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

Akademija menadžerskih veština – Upis u toku!

Akademija Menadžerskih Veština
Studijski program:
Kako postati efikasan menadžer – Lider
LIVE & ONLINE

 1. Efikasan menadžer-Put transformacije i strateška priprema
 2. Planiranje tima-Šta su moji prioriteti i kako biram tim
 3. Upravljanje ljudskim resursima-Budi HR svom timu – ONLINE
 4. Kako efikasno voditi tim-Ne budi nezamenjiv jer nećeš moći otići ni na godišnji odmor
 5. Menadžer ili lider-Novi koncepti liderstva
 6. Efikasan menadžer efikasno upravlja projektima
 7. Komunikator = Gladijator-neverbalna komunikacija i njena primena u praksi
 8. Liderstvo-teorija-Praksa i praktična primena – ONLINE
 9. Liderski stilovi i njihov uticaj na produktivnost
 10. Liderski stilovi u realnim poslovnim situacijama-Koji je moj liderski stil
 11. Kako kreirati efikasan tim i izmeriti njegove rezultate
 12. Principi uspeha u poslovanju i faze razvoja preduzetništva–Efikasan menadžer neguje i razvija preduzetnički duh
 13. Polaganje

* šestomesečni program edukacije; početak predavanja: mart 2022
* 12 obuka + polaganje
* 6 predavača, stručnjaka iz svojih oblasti
* Live obuke se održavaju u Hotelu Mona Plaza, Beograd (petak/subota)
* prijavom na ovaj newsletter ostvarujete 30% popusta:
1.994€-35%=1.296,1 + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata)
* U hotelu se poštuju sve mere bezbednosti u smislu kovid postavke, rastojanja, dezinfekcije…

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

Akademija Menadžmenta Logistike! Upis u toku!

Akademija Menadžmenta Logistike
i organizacija skladišta
April, 2022.

1. Projektovanje i uspostavljanje logističkih operacija
2. Upravljanje i organizacija transporta
3. Kako efikasno komunicirati sa različitim tipovima klijenata – Veština uticaja
4. Carinske procedure, špedicija i agencijsko poslovanje
5. Lean alati za analizu procesa u skladištu
6. Optimalno uređenje skladišta
7. Proces komisioniranja i interna logistika
8. Uspešni logistički procesi kao posledica efikasnog menadžmenta-menadžerske veštine i alati
9. Upravljanje zalihama
10. Outsourcing logističkih operacija i online trgovina
11. Da li transport može bez ljudi? HR i logistika
12. Kako efikasno voditi ljude? Liderske veštine
13. Polaganje

* šestomesečni program edukacije
* Početak predavanja: April 2022.
* 12 obuka + polaganje
* 5 predavača, stručnjaka iz svojih oblasti
* Obuke se održavaju u Hotelu Mona Plaza, Beograd, jednom mesečno (petak/subota) od 10-16h
* Vrednost akademije: 1.994€-35%=1.296,1 + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata)
* Broj mesta ograničen!

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

TakeIt! Not leave it!

U Hotelu Mona Plaza, D. R. Gilbert group, u saradnji sa Slovenačkim poslovnim klubom, organizovao je svečanu promociju i radni doručak na kojoj je prezentovana inovativna web aplikacija Takit.rs.

Pred velikim brojem zvanica predstavljene su kratke forme video klipova koje u realnom vremenu pružaju odgovore na prigovore i izgovore klijenata u prodajnom i pregovaračkom procesu.

Ova aplikacija je izazvala veliko interesovanje kod kompanija koje se u svakodnevnom poslovanju  susreću sa izazovima u komunikaciji sa klijentima, a za koje su ponuđena adekvatna rešenja.

Web aplikacija je rezultat dugogodišnjeg rada Dragiše Ristovskog, D. R. Gilberta, trenera poslovnih veština sa preko 20 napisanih knjiga iz oblasti liderstva, prodaje, pregovaranja i menadžmenta.

Iskustvo iz prakse pretočio je u 130 video klipova, nakon više od 3000 održanih profesionalih obuka na kojima je prikupljao i analizirao sve izazove sa kojima se susreću prodavci na terenu.

Tvorci aplikacije napominju da će se sadržaji konstanto obogaćivati novim materijalima i iz domena drugih poslovnih oblasti pa su očekivanja da u budućnosti Takeit.rs preraste u pravu platformu- riznicu poslovnih znanja u vidu digitalne forme.

Aplikacija je nastala u sinergiji konsultantske kuće D.R. Gilbert Group i programerske kuće Web Lab.

Upravljanje projektima i projektna organizacija

Upravljanje projektima i projektna organizacija
Jednodnevni seminar
Hotel Mona Plaza
27.10.2021.

Modul 1 –Upravljanje projektima – osnove
Upravljanje projektima – zajednički jezik
Šta je projekat, a šta nije?
Četiri ograničenja u upravljanju projektima
Indikatori uspeha projekta
Modul 2 –  Životni ciklus projekta i osnovne tehnike
Isporuke i ključne tačke
Uvod u životne cikluse projekata
WBS – osnovni alat dekompozicije
Kviz – šta smo naučili do ručka
Modul 3-Projektna organizacija
WBS vežbe
Faze ili procesne grupe
Organizacione strukture i upravljanje projektima
Projekat, program i portfolio
Modul 4 – Metodologije upravljanja projektima
Metodologije upravljanja projektima
Uloge i odgovornosti učesnika u projektima
Alati za upravljanje projektima
Zaključak i zatvaranje treninga
Tokom ovog treninga, naučićemo da:
Razumemo šta je upravljanje projektima i čemu služi
Upoznamo faze projekta i različite metodologije
Razvijemo osnovnu strukturu projekta kroz timski rad i vežbu
Razumemo uloge i odgovornosti učesnika u projektima
Predavač: Kristina Korać
Mesto održavanja seminara:
U prostorijama D.R. Gilbert groupa, Hotel Mona Plaza Beograd, Cara Uroša 62-64, 10.00h do 16.15h
Kotizacija: Sa popustom od 40% učešće po osobi jza svaki seminar je 100,2€ umesto 167€.
Za 3 i više prijavljenih učesnika iz iste kompanije odobravamo dodatni popust od 10%.
Učesnici dobijaju:
Konkretne „alate“ (tehnike) za unapređenje poslovanja, štampani radni materijal, sertifikat  D.R. Gilbert groupa, konsultacije sa trenerom nakon seminara, osveženje i ketering u toku pauza.

Shodno vašim potrebama i specifičnostima poslovanja, ovu temu organizujemo i kao in-house namenske seminare samo za vaše zaposlene, u potpunosti prilagođene vašim potrebama.

Pošaljite upit za detaljne informacije:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913

ONLINE Akademija: prodaja, pregovaranje i komunikacija

ONLINE Akademija!
Studijski program:
Komercijalna komunikacija – najefikasniji alat u prodaji, pregovaranju i liderstvu

 

Pregled modula

 1. Kako sagledati prodaju iz ugla koji kreira najbolje rezultate i ispratiti nove prodajne trendove
 2. Efikasni alati za procenu i kvalifikaciju kupaca i sagovornika (prvi ključni element komericjalne komunikacije)
 3. Veština uticaja (algoritam) kao moćan alat u prodaji i pregovaranju – I deo (drugi ključni elemet komercijalne komunikacije)
 4. Veština uticaja (algoritam) kao moćan alat u prodaji i pregovaranju – II deo
 5. Sistematizacija prodajnih koraka u algoritam uticaja
 6. Kako efikasno privući nove kupce – akvizicija novih kupaca – I deo
 7. Kako efikasno privući nove kupce – akvizicija novih kupaca – II deo
 8. Kako efikasno uspostaviti most poverenja sa kupcima?
 9. Kako efikasno prepoznati potrebe kupaca ključnim komunikacijskim veštinama
 10. Efikasna prezentacija rešenja i proizvoda
 11. Efikasno rešavanje prigovora koji se tiču cene
 12. Veština zaključivanja prodaje
 13. Uvod i značaj pregovaranja u prodaji i poslovanju
 14. Kako efikasno upravljati fazama pregovaračkog procesa
 15. Prodaja sa svrhom – jedini koncept održive prodaje
 16. Rešavanje reklamacija u prodaji

Akademija D.R. Gilbert, u saradnji sa Stopanskom komorom Makedonije, je kreirala intenzivni koncept ONLINE treninga koji počinje u septembru 2021. i traje 2 meseca. Planirano je 8 ONLINE viđanja od po 2 modula u trajanju od 2,5 sata. Svakom učesniku su obezbeđeni materijali u PDF formatu za svako predavanje. Na kraju svih obuka učesnici imaju opciju da polažu, takođe online, što nije obavezno. Svi učesnici dobijaju diplomu Akademije poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert.

Vrednost ONLINE Akademije je 450€.

Informacije i rezervacije mesta:
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+ 381 62 235 913

NOVO! Napredni nivo Akademije menadžerskih veština

Akademija Menadžerskih Veština
Upisuje 24. generaciju polaznika na napredni nivo
Studijski program:
Strateško upravljanje poslovanjem
-Novi biznis modeli, nova znanja za održivo poslovanje-

1. Novi modeli liderstva i novi biznis modeli za održivo poslovanje
2. Strateški menadžment-novi pogled (Kako da strategija bude fleksibilna, da zadržimo fokus a da istovremeno budemo otvoreni za konstantne promene)
3. Kako uspešno upravljati biznisom efikasnim upravljanjem projektima-Project management
4. Kako efikasno privlačiti nove klijente, nove šanse i osvajati nova tržišta-praktičan pristup akviziciji i novim klijentima i praktični marketing alati
5. Finansijska inteligencija – Efikasan menadžer efikasno upravlja finansijama
6. Efikasan menadžer efikasno pregovara – Pregovaračke veštine i alati
7. Kako menadžer usredsređuje volju i koncentraciju u službi vrhunskih rezultata – alati i podrška na putu ka ciljevima
8. Sve što efikasan menadžer treba da zna od HR alata
9. Kako organizovati lanac snabdevanja – Supply Chain Management
10. Zašto KAIZEN menadžment daje odlične rezultate – primena metodologije vodećih japanskih kompanija
11. Da li je naš biznis bezbedan? Gde su bezbedonosni rizici za naše poslovanje i šta na njih sve utiče i kako izbeći moguće zamke?
12. Veština govorništva kao efikasan menadžerski alat za uticaj na tržište, zaposlene i klijente
13. Polaganje

Predavači:
Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert), poslovni konsultant, trener, autor više od 20 knjiga, osnivač i vlasnik D.R. Gilbert grupe, sa više od 20 godina iskustva;
Kristina Korać, diplomirani inženjer organizacionih nauka – master, sa preko 13 godina iskustva u upravljanju projektima;
– Dr Lidija Barjaktarović, doktor je ekonomskih nauka iz oblasti finansija i bankarstva. Profesor je na Univerzitetu Singidunum iz Beograda;
– Nikola Marjanović, osnivač firme Tecor Lean&Kaizen Consulting, koja se bavi unapređenjem proizvodnih procesa primenom Lean & Kaizen metodologije;
– Dragana Bačanek, savetnik za lični razvoj;
Katarina Stamenković, HR Expert i konsultant, dugogodišnji HR direktor i Izvršni direktor HR Professional Solution;
– Aleksandar Stamenković, diplomirani mašinski inženjer, osnivač „Domaćinskog poslovanja“;
– Dr Dragan Trivan je redovni profesor u oblasti bezbednosti i predavač na univerzitetima i školama širom Jugoistične Evrope;
– Prof. dr Dragan Buđevac, Ph.D., MSc, B.Civ.Eng, Profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vlasnik i direktor firme DB Design & Construction;

* šestomesečni program edukacije 2021/2022
* Početak predavanja: oktobar 2021.
* 12 obuka + polaganje + svečana dodela diploma
* 9 predavača, stručnjaka iz svojih oblasti
* Obuke se održavaju u Hotelu Mona Plaza, Beograd, jednom mesečno (petak/subota)
* prijavom na ovaj newsletter ostvarujete 35% popusta: 1.994€-35%=1.296,00€ + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata).

Broj mesta ograničen!

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913