Za dodatne informacije pozovite D.R. Gilbert Centar : 381 11 404 2809

  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
 
Dr Gilbert Centar

Pregovaranje

Tvrd i fleksibilan pristup u pregovaranju

Datum objave : 28/10/2013

TVRD I FLEKSIBILAN PRISTUP U PREGOVARAČKOM PROCESU ,,Idealan čovek ima snagu muškarca i osećajnost žene“ – Zohar U praksi se mogu sresti dva najčešća pristupa u pregovaranju: 1. Tvrd pristup 2. Fleksibilan pristup U nastavku ćemo razraditi oba pristupa i predstaviti sve ono što je specifično za njih. 1. TVRD PRISTUP – Ovo je tip pregovora […]

Šta je pregovaranje

Datum objave : 22/03/2013

Kada čovek želi da ubije tigra on to naziva sportom. Kada tigar želi da ubije čoveka, čovek to naziva okrutnošću! Ovo su reči Bernarda Šoa koje nam metaforično govore o tome koliko percepcija svakog čoveka može biti drugačija u zavisnosti iz kog ugla gleda na situaciju. Svi mi smo poslovno i privatno svakodnevno upućeni na […]