PozoviKontakt

Dodeljena stipendija za HR Akademiju!

Centar za edukaciju D.R. Gilbert i Centar za razvoj karijere Beogradskog Univerziteta, dodelili su jednu stipendiju za program HR Akademije, odabranom kandidatu koji će sa ostalim polaznicima ovog programa tokom narednih 6 meseci učiti o dobrim praksama i principima savremenog HR-a.

Ovakva inicijativa Centra za edukaciju D.R. Gilbert sigurno je inspiracija i podstrek drugim organizacijama koje posluju u industriji znanja, da pruže podršku mladima kojima je ona preko potrebna na putu njihovog ličnog i profesionalnog razvoja. Ovaj susret formalnog i neformalnog obrazovanja svakako ide u korist mladih ljudi koji su spremni da uče da bi gradili kvalitetniju karijeru.

Sigurni smo da će znanja koja ce naš stipendista poneti sa HR Akademije doprineti ne samo njegovom profesionalnom samopouzdanju nego i bržem pronalaženju odgovarajućeg posla.


7 + šest =