PozoviKontakt

images

Šta je to emocionalna inteligencija i zašto je značajno za uspešno rukovođenje ljudima?

…od nas zavisi kako će na nas uticati naše emocije, jer mi imamo sposobnost da usmeravamo svoje ponašanje i svoje emocije…

Da bismo upravljali drugima moramo prvo imati sposobnost da upravljamo sobom i svojim emocijama. Takozvana emotivna zrelost je jedan od najvažnijih faktora za uspešno liderstvo. Ona mu omogućava da uspostavi kontrolu nad sobom uprkos problemima i preprekama na koje nailazi i sopstvenoj nesigurnosti i strahu koju u određenom momentu svaki lider oseća. Dakle, vrhunski lideri su smireni i staloženi u svakoj situaciji bez obzira na njenu težinu. Uspevajući da izdrže kritiku i neslaganje drugih, a da se to ne vidi na njima, kao i da ispunjavaju svoje zadatke iako za to ne dobijaju priznanja. Ovaj dodatni kvalitet vrhunskih lidera ne proizilazi iz toga što su oni „mašine(jer oni to nisu) i što ne osećaju emocije, naprotiv – da biste vodili druge ljude trebalo bi da se saosećate sa njima, da ste emotivni. Ključ uspeha leži upravo u pravilnom upravljanju svojim emocijama, odnosno u činjenici da lideri poseduju visok koeficijent emocionalne inteligencije (EQ).

Emocionalnu inteligenciju možemo definisati kao sposobnost pojedinca da pretvara svoje porive i emocije u razumne postupke. EQ predstavlja skup sledeće tri veštine:

1. naša samosvest

2. vladanje sobom

3. društvena svest

4. međuljudski odnosi (veština ophođenja sa drugima)

Prve dve se odnose na ličnu svest svakog pojedinca, a druge dve na svest o okruženju, timu i kvalitetu odnosa sa drugim ljudima.

Zanimljivo je reći da postoje brojni dokazi da čak 2/3 ljudi od ukupne svetske populacije ne vladaju svojim emocijama, već da emocije kontrolišu i vladaju njima. Naravno, vrhunski lideri ne spadaju u tu većinsku populaciju, oni itekako znaju da vladaju svojim emocijama u svakom ternutku. Procenjuje se da danas najveći uticaj na kompletno poslovanje u svetu imaju emocije.

U poslovnom svetu se u većini slučajeva menadžeri srednjeg ranga nameću kao osobe sa najvećim koeficijentom EQ. Sa druge strane, česta je pojava da neko ko sebe smatra liderom (samo zato što je na vrhu piramide neke kompanije ili organizacije) nema razvijen EQ koji se očekuje u odnosu na njegov položaj.

U savremenom poslovanju za dobar rezultat EQ je daleko važniji od IQ kao i od ostalih veština i sposobnosti. Prema našim istraživanjima, čak 90% osoba sa visokom produktivnošću ima i visok EQ.

Za razliku od IQ koji je celog života konstantan, naš EQ ima tendenciju da se godinama uvećava, pri čemu je potrebna vežba i razumevanje svojih emocija.

Pravi način da u potpunosti razumete svoje emocije jeste da provodite dovoljno vremena baveći se i razmišljajući o njima i vašim postupcima prouzrokovanim emocijama. Dakle, posmatrajte svoje emocije i prihvatite samo one koje potpomažu vaše emocije ka


4 × 2 =