PozoviKontakt

XXI vek! Stalni procesi globalizacije i liberalizacije tržišta, pojava hiperprodukcije i ogromne konkurencije, u svim segmentima poslovanja. Možemo reći da se tržišna utakmica pretvorila u pravu „arenu biznisa“. Sada na scenu stupa vrhunski lider! U jednoj tako žestokoj konkurenciji, da bi kompanija opstala i da bi se razvijala, mora da bude predvođena maestralnim liderima, mora da ispolji taj kvalitet više!
Kada se malo dublje pozabavimo time, kakve bi kvalitete trebalo da ima, odnosno koje bi funkcije trebalo da obavlja vrhunski lider, dolazimo do odgovra da su to brojne funkcije, međusobno povezane. Sada ćemo nabrojati 10 možda najvažnijih. Pa koje su to funkcije?

 1. Vizija
  Neka istraživanja govore da najbolji timovi nisu oni koji predstavljaju skup najboljih pojedinaca, već oni koji imaju najboljeg lidera. Iz ovog vidimo da je uloga i značaj lidera velika. Lider mora da ima svoju ličnu viziju i viziju tima. Dakle, mora da vidi i više i dalje od svih, a njegova ključna uloga jeste da navede članove tima da stvari vide bolje nego što ih vide, i da rade bolje nego što su verovali da mogu. Da bismo nekoga vodili moramo prvo da imamo predstavu o tome gde ga vodimo – VIZIJU CILJA.
 2. SPOSOBNOST REŠAVANJA PROBLEMA I PREPREKA
  Lider zna da ne postoji problem ili zadatak koji nema rešenje, već samo problem za koji on trenutno nema rešenje, a za kojim uporno traga. Veličina lidera je mnogo važnija od problema pred kojim stoji i sa kojim se susreće. On na problem reaguje sa entuzijazmom, njega problem motiviše i u njemu vidi šansu.
 3. SPOSOBNOST PRIMENE PLANA I STRATEGIJE U REALNIM OKOLNOSTIMA I PRENOS ZNANJA NA DRUGE
  Nijedan plan, niti ijedna vizija nije dovoljno dobra, ako nema ko da ih sprovede u delo. Pravi vođa tima ima tu sposobnost, i na realizaciji plana radi sa svojim saradnicima, na koje uspešno prenosi znanje.
 4. ORGANIZACIJA RADA I PODELA ULOGA U TIMU
  Ako svi rade sve, onda i niko ne radi ništa! Lider ima zadatak da pravilno organizuje, usmerava i vodi svoj tim, da svakom pojedincu, shodno njegovom potencijalu dodeli ulogu u timu koja mu najviše odgovara.
 5. STVARANJE HARMONIJE
  Zadatak lidera jeste da obezbedi harmonične odnose u timu. Oni su osnovna pretpostavka za povećanje produktivnosti. Da bi to obezbedio u timu i on mora da bude u harmoniji sa samim sobom, odnosno da dostigne stanje homeostaze (psihofizička ravnoteža).
 6. KONSTANTNA MOTIVACIJA
  Samo motivisani čovek je produktivan čovek. Zadatak lidera je da konstantno motiviše članove tima. Od te svoje uloge on se nikada ne sme umoriti.
 7. DA PREUZME ODGOVORNOST ZA NEUSPEH.
  Pravi lider oseća veliku odgovornost u odnosu na obaveze koje preuzima. Ako organizacija ostvaruje svoje ciljeve, sve pohvale idu prvo saradnicima, pa tek onda lideru, jer se od lidera očekuje konstantan rezultat. Ako kompaniji ne ide baš najbolje, odgovornost za loš rezultat preuzima lider.
 8. DA OBEZBEDI I STVORI OSEĆAJ SIGURNOSTI I PRIPADNOSTI
  Svako voli da se oseća kao sastavni deo neke grupe, da oseti pripadnost i da se oseća sigurnijim zbog toga. Lider stvara takvu organizaciju koju saradnici doživljavaju kao svoju porodicu.
 9. DA LIČNIM PRIMEROM UTIČE NA ČLANOVE TIMA
  Nemojte nikada tražiti od saradnika da rade nešto što ne biste vi uradili, da poštuju pravila koja vi ne poštujete.
 10. DA NIKADA NE ODUSTAJE
  Upornost i istrajnost je drugo ime lidera. Kada ostali odustaju, on nikada ne odustaje, on samo menja strategiju ali ne i cilj. Odustajanje se vremenom pretvara u naviku, a navika nešto kasnije u model ponašanja i življenja. Kada se prihvati taj model (što većina ljudi radi) onda je odustajanje krajnje uobičajna i ispravna stvar.

17 + 20 =