PozoviKontakt

 

HOLISTIČKA KOMUNIKACIJA
PRIMENA MAPTER METODA U MENADŽMENTU
02.10.2020.

Koje su tematske oblasti?
Modul 1: Šta je holistička komunikacija 
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Pojam uticaja; da li se uticaj može naučiti? Šta je važno? Uticaj i moć;
– Holistička komunikacija i problem uticaja
– Uticaj i namera
Modul 2: Komunikativni stilovi 
– Tipovi komunikativnih stilova
– Alat za procenu komunikativnih stilova
– Primena znanja
Modul 3: Ključni principi komunikacije uticajem 
– Elaboracija 7 principa
– Primena ovih principa
– Korozivna komunikacija
Modul 4: Korisne alatke 
– Šta čini dobrog komunikatora?
– Krug ubeđivanja
– Šta možemo da naučimo od Sun Cua
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R. Gilbert centra, mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.
Kada i gde se seminar održava?
02.10.2020. u prostorijama D.R. Gilbert Centra, Solunska 21, 11000 Beograd, Hotel Mona Plaza. Od 10.00h do 16.10h.
Kotizacija:
157€. Prijavom na ovaj newsletter ostvarujete 40% popusta, pa je vrednost kotizacije po učesniku 94,2€.
Plaćanje je potrebno izvršiti pre održavanja seminara.

Prof. Dr Zorica Tomić je diplomirala na katedri za filozofiju na Filozofskom fakulktetu u Beogradu.Redovni je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu gde predaje Kulturologiju i Komunikologiju.
Objavila je više studija i knjiga iz ovih oblasti, među kojima i  Muški svet, Komunikologija, Komunikacija i javnost, Razumevanje i nesporazumi, Knjiga o Ćutanju. Knjiga Šta stvarno želiš objavljena je u oktobru 2018.
Autor je i supervizor programa Holistička komunikacija, u čijem je središtu MapTer metod- metod vođene komunikacije.
Zajedno sa kolegom prof. M- Govedaricom održala je od oktobra 2018 do juna 2019. niz seminara, predavanja i radionica u okviru programa Holistiička komunikacija.
Održala je brojna predavanja, radionice i seminare kako za biznis sferu tako i za širu publiku iz oblasti komunikacije
Živi i radi u Beogradu.

Informacije i prijava:
akademija@drgilbert-centar.com
+38162 235 913


15 − deset =