PozoviKontakt

Akademija za profesionalno upravljanje ljudskim resursima

Cilj programa je da kroz praktičan rad i primere iz prakse polaznici akademije savladaju veštine koje su potrebne svim rukovodiocima, a posebno zaposlenima koji svoju karijeru žele da razvijaju u domenu ljudskih resursa.

Polaznici će nakon Akademije biti u mogućnosti da primenjuju aktulena rešenja u domenu ljudskih resursa, zapošljavanja i razvoja zaposlenih, oragnizacije i sistematizacije, kao i da primene osnovna rešenja u domenu radno pravnih poslova

Studijski program:

 • Modul 1 – Uloga, mesto i organizacija HR funkcije u organizaciji

Uloga HR u modernim organizacija. Razlika HR-a I kadrovske službe. Osnovne funkcije HR Menadzmenta.

 • Modul 2 – Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova

Osnovne sistematizacije. Uvod u opsi I vrednovanje radnih mesta. Analiza poslova.

 • Modul 3 – Veština uticaja i njena primena u vođenju ljudi
 • Modul 4 – Regrutacija i selekcija

Upoznavanje sa procesom segrutacije I selekcije. Kako postaviti oglas? Kako čitati biografije? Kako voditi razgovor sa potencijlanim kandidatima.

 • Modul 5 – Upravljanje učinkom I nagrađivanjem
 • Modul 6 – Trening trenera
 • Modul 7 – Inspirativni menadžment i lidership kao alat za razvoj zaposlenih
 • Modul 8 – Obuka i razvoj zaposlenih i upravljanje kompetencijama
 • Modul 9 – Radno pravni odnosi
 • Modul 10 – Motivacija i zadržavanje zaposlenih
 • Modul 11 – Uloga lidera kao HR

Uskoro više informacija!

 • Podeli :