PozoviKontakt

Logo-AMV_200x180px_za-WEB

Posmatrajući tržište i analizirajući iskustva brojnih preduzeća, došli smo do zaključka da u praksi često dominiraju subjektivni kriterijumi prilikom promocije novog menadžera, te se često dešava dešava da i do 70% intuitivno i paušalno regrutovanih menadžera nikad ne „poraste“ do nivoa direktora, već se „izgubi“ na tom putu.

Jedan od ključnih razloga za to je što oni ne prolaze adekvatnu obuku već su menadžerske veštine nešto što većina rukovodioca „pokupi usput“.

Takođe, mnoga srednja i velika preduzeća svoj životni put su započela kao preduzetničke ideje jednog čoveka koji je vremenom prikupljao tim, a i sam nije imao adekvatnu obuku, pa je na tom putu morao svoja znanja da stiče na najteži i najskuplji način po „principu pokušaja i pogreški“, onda je sigurno jasno da bi pravovremena, adekvatna obuka u mnogo čemu olakšala put.

Uvažavajući sve ove činjenice i dugogodišnje iskustvo D.R.Gilbert centar group-a i Dragiše Ristovskog kao osnivača, u ardu sa velikim brojem kompanija u našoj zemlji i region, došli smo na ideju da osnujemo Akademiju menadžerskih veština koja će na jednom mestu objediniti ključna praktična i teorijska znanja koja su potrebna za obavljanje menadžerske pozicije.

Takođe, akademija je nastala i kao logičan nastavak i nadogradnja Akademije komercijalne komunikacije, čiji su polaznici prve tri generacije takođe izrazili potrebu za programom menadžerskih veština koji sadrži sve ono što je bazični kocept nove Akademije menadžerskih veština.

 

  • Podeli :