Za dodatne informacije pozovite D.R. Gilbert Centar : 381 11 404 2809

 • facebook
 • twitter
 • flickr
 • youtube
 
Dr Gilbert Centar

Metode rada AKK

 

Pre početka programa Akademije polaznici će biti testirani putem Testa prodajnih i komunikacijskih veština, kako bi se izvršila analiza kompetencija svakog od njih.

Nakon ulaznog testiranja, pristupa se predavanjima koji su sastavljeni od XIX modula i pokrivaju isto toliko oblasti bitnih za razvoj vrhunskih prodajnih stručnjaka i plodonosnih komunikatora.

 

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd.

Trajanje Akademije jeste 10 meseci sa fondom od 120 časa. Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D.

*Svi polaznici Akademije komercijalne komunikacije sa stečenim stručnim znanjem koje odgovara oceni A, će imati mogućnost da uz dodatnu obuku za trenere i uz mentorski rad osnivača D.R. Gilbert centra, Dragiše Ristovskog u perspektivi rade kao treneri u okviru D.R. Gilbert centra ukoliko za to pokažu i dodatno interesovanje i samim tim budu među prvim licenciranim trenerima po programu D.R. Gilbert centra.

Desetomesečni program Akademije Komercijalne Komunikacije se sastoji iz sledećih modula:

Kliknite na module za više informacija.
I – Uvod u komercijalnu komunikaciju

“Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona prihvati našu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za realizaciju cilja.” – D.R. Gilbert

1-modul.......1U I modulu polaznici se upoznaju sa značajem Akademije komercijalne komunikacije i njenim osnovnim elementom (prodajom). Zatim, o pravilima svake uspešne komunikacije, analizom atributa vrhunskih prodavaca i slabosti prosečnih, upoznavaju sa tehnikama postavljanja ciljeva u nekoliko koraka koje su se u praksi pokazale kao najkonkretnije. Na kraju modulasvi polaznici prolaze kroz kratak test kako bi se procenio njihov stepen predznanja o kategorijama o kojima će kansije biti reči.
Tematske oblasti:
– Uvod u Akademiju komercijalne komunikacije
– Komercijalna komunikacija (prodaja) kao profesija XXI veka
– Pravila svake uspešne komunikacije
– Komercijalna komunikacija kao NZS svih uspešnih ljudi
– Značaj profesije prodavac za savremeno poslovanje
– Aristotelova formula
– Atributi vrhunskog prodavca
– Najčešće slabosti prosečnog prodavca
– Priprema prodavca za prodajni proces
– Pravi motivi za posao prodaje
– Značaj postavljanja ciljeva
– Efikasna tehnika postavljanja ciljeva u 11 koraka
– Entuzijazam – ključ uspeha u prodaji
– Test samoprocene
– Uvodno testiranje

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Mapa uspeha, Veština uticaja, Arena prodaje

II – Kako povećati uticaj na tržište i kupce?

„Veliki cilj obrazovanja nije znanje, već akcija.“ – Herbert Spenser

 

2-modul..........Polaznici usvajaju osnovne principe uticaja koje mogu koristiti u svakodnevnoj komunikaciji u cilju povećanja uticaja na sagovornike. Nakon principa uticaja, polaznici uče kako na najbolji mogući način povećati broj kupaca, tj. kako izvršiti akviziciju.

Tematske oblasti:

– Kako sve utičemo na okolinu?
– Dokazani izvori uticaja
– Praktična primena 9 izvora uticaja u komunikaciji, prodaji, pregovaranju i marketingu
– Vežba tehnike „odraz u ogledalu“
– Dobra priprema za veći uticaj
– Predpristup u prodaji
– Tehnika čišćenja u predpripremnoj fazi
– Gde se nalaze Vaši novi kupci?
– Efikasne tehnike za pronalaženje novih kupaca
– Preporuke za uspešnu akviziciju kupaca

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Veština uticaja, Arena prodaje, Prodajni ring.

III – Akvizicija novih kupaca/klijenata (kako uspešno privući nove kupce/klijente)

“Ne sudi o danu po žetvi koju žanješ, već po semenu koje seješ.” – Robert Luis Stivenson

3.modul_...Polaznici se upoznaju sa psihološkim profilom kupaca, karakteristikama 4 osnovna tipa ličnosti i zajedno otkrivaju mehanizme za pristupanje svakom do njih. Zatim, izučavaju fenomen “lične” prodaje, aktivnog slušanja, veštine postavljanja pitanja, ophođenja i naravno unprđuju svoju emocionalnu inteligenciju.

Tematske oblasti:

Modul 1 – Kako povećati uticaj na kupce i tržište?
– Gde se nalaze novi kupci?
– Povećanje uticaja na kupce I tržište primenom adekvatnih tehnika
– Kvalifikacija potencijalnih kupaca
Modul 2 – Gde se nalaze naši novi kupci?
– Zašto je potreba za novim kupcima neomiljena aktivnost prodavaca?
– Tehnike akvizicije novih kupaca
– Predpristup u prodaji
– 17 različitih pravila networking-a
Modul 3 –Kako efikasno zakazati sastanak putem telefona?
– Pravila telefonske komunikacije
– Probijanje do donosioca odluke
– Tehnike zakazivanja sastanka
– Zamke prilikom zakazivanja sastanka I kako ih otkloniti
Modul 4 – Kako upešno voditi prodajni razgovor sa novim kupcima
– Uspostavljanje početne komunikacije
– 4 koraka u procesu kvalifikacije kupaca
– Upravljanje prodajnim razgovorom
– Harizma kao efikasan način privlačenja kupaca

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring, Veština uticaja, Dobijaju svi oni koji igraju, Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine

IV – Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona

“ Jedan poziv u stvari ne menja ništa… Mnogo poziva menja sve! Rast Vašeg prihoda direktno zavisi od broja telefonskih poziva !!! “

4-modul.......Cilj ovog modula jeste da polaznici savladaju efikasne tehnike u komunikaciji telefonom tj. kako struktuirati profesionalni poziv, kako uspostaviti most poverenja sa sagovornikom, kako zaobići čuvare vrata i naravno, kako putem telefona efikasno predstaviti proizvod/uslugu ili zakazati sastanak.
Tematske oblasti:

– Značaj komunikacije i prodaje putem telefona
– Struktura profesionalnog poziva
– 27 nezaobilaznih pravila u komunikaciji telefonom
– Pravila kako postići efikasan prvi poziv
– Tehnike koje vam pomažu da započnete razgovor
– Kako uspostaviti poverenje sagovornika putem telefona?
– Intonacija glasa kao izvor uticaja u telefonskoj komunikaciji
– Kako se „probiti“ do donosioca odluke za kupovinu?
– Saveti kako da zaobiđete “čuvare vrata”
– Efikasne smernice u postavljanju pitanja klijentu?
– Kako predstaviti proizvod ili uslugu?
– Kako postupati sa primedbama?
– Efikasno slušanje
– Kako adekvatno primiti poziv?
– Kako se ponašati u pozivima koji slede?
– Telefonski bonton

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač:
Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring

V – Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe kupaca?

“Dobrom proizvodu argumenti nisu potrebni, njemu su potrebne demostracije”!
– Persi Viting

5-modul......

Svi polaznici uče kako da izvrše kratku, efikasnu, konkretnu prezentaciju svojih proizvod/usluga klijentima korišćenjem nekoliko osnovnih tehnika koje povezuju potrebe kupaca sa prednostima proizvoda.

 

Tematske oblasti:

– Pitanja koja gađaju u centar klijentovih potreba

– Prepoznavanje dominantnih potreba kupaca

– Kada prelazimo na prezentaciju rešenja

– Pravljenje efikasnog prezentacijskog scenarija

– Mentalno i fizičko angažovanje kupca u toku prezentacije

– Karakteristika, akcija i funkcija proizvoda

– K-P-K-O tehnika

– Povezivanje potreba kupaca sa prednostima proizvoda

– Upotreba mostova u toku prezentacije

– Prezentovanje komplementarnih proizvoda

 

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština uticaja

 

VI – Veština javnog nastupa

“Postoje dva trenutka kada ste potpuno sami – neposredno pred smrt i neposredno pred govor”. – B.Trejsi

6.-modul-....U ovom modulu trener kroz lični primer pravilne prezentacije uči polaznike kako vršiti prezentaciju u javnosti. Odnosno, kako se adekvatno pripremiti, kako strukturisati govor, kako kontorilsati tremu…

 

Tematske oblasti:

Tematske oblasti:
Modul 1. Značaj javnog nastupa i njegova primena
– Kako osmisliti efikasan javni nastup?
– Koje ciljeve javni nastup treba da ispuni?
– Atributi dobrog govornika
Modul 2. Kako se uspešno pripremiti za javni nastup
– Bazične pripreme
– Prevazilaženje treme
– Struktura prezentacije – izlaganja
– Šta sve utiče na dobar javni nastup?
Modul 3. Specifičnosti javnog nastupa
– Prvi utisak i kako ga kreirati
– Kako komunicirati sa publikom?
– Kako povećati pozitivan utisak na publiku?
Modul 4. Govorničke veštine
– Pet nivoa uveravanja u javnom nastupu
– Pravilna upotreba glasa i dikcija
– Kako efikasno odgovoriti na pitanja?

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Nataša Miljković

Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština uticaja

VII – Pregovaranje u prodaji

„Kada osoba sa iskustvom sretne osobu sa novcem, osoba sa iskustvom dobiće novac, a osoba s’novcem dobiće iskustvo“ – Leonard Lauder

7.-modul-....1Imajući u vidu da poslovno pregovaranje ima najširu primenu, u ovom modulu se daje par korisnih preporuka kako pravilno pregovarati. Odnosno, kako se pripremiti, koji su pregovarački stilovi, tehnike, kako rešavati konflikte…
Tematske oblasti:

– Šta je pregovaranje?
– Priprema za pregovarački proces
– Faze u procesu pregovaranja
– Tvrd vs. fleksibilan pristup pregovaranju
– Pregovaranje vs. kompromis
– Preporuke za uspešno pregovaranje
– Pregovarački stilovi
– Rešavanje konflikata
– Pregovaračke tehnike
– Kontrola emocija profesionalnog prodavca
– Ponašanje pregovarača u procesu nabavke
– Pronalaženje zone poklopljenih interesa
– Pregovarački kolač
– Radionica I praktična primena pregovaračkih veština

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Veština pregovaranja, Prodajni ring

VIII – Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod prodajnog razgovora?

“Najvažnija stvar u komunikaciji jeste čuti ono što nije izgovoreno” – Piter Druker

8-modul.......
Istraživanja pokazuju da način na koji nešto kažemo od onoga šta kažemo ima jači utisak na sagovornika. Stoga, u ovom modulu polaznici će tumačiti signale neverbalne komunikacije, svesne I nesvesne pokrete tela, gestove, izraze lica I sve u cilju unapređenja svojih komunikacijiskih veština.
Tematske oblasti:
– Kako sve komuniciramo?
– Šta sve čini govor tela?
– Kako efikasno čitati neverbalne poruke u toku razgovora?
– Šta sve govore oči?
– Šta sve govore ruke?
– Najčešći pozitivni signali govora tela
– Praktična vežba neverbalne komunikacije
– Kako neverbalna komunikacija utiče na prodajni i pregovarački tok

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Darko Todorović

Literatura koja prati dati modul: Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine

IX – Efikasne tehnike komunikacije, prodaje I pregovaranja

“Svaka osoba koja je ubeđena protiv svoje volje se pre ili kasnije vraća na početno stanovište”– Brajan Trejsi

9.-modul-....
U ovom modulu će biti govora o tome kako da pozitivno utičemo na druge ljude, da ih pridobijemo za naše ideje, da stvorimo dobre relacije sa njima. Dakle, veština uticaja ima široku primenu i značaj a to podrazumeva i upotrebu brojnih praktičnih tehnika. One predstavljaju skup metoda i strategija koje su nastale na temelju praktičnog iskustva i koje koristi vrhunski komunikator, prodavac i pregovarač u cilju prevazilaženja izgovora, negacija i korigovanja nečijeg stava i mišljenja.
Tematske oblasti:
– Najčešći izgovori I problemi u prodajnom procesu
– Najefikasnije tehnike za neutralizaciju primedbi
– 4 različite ličnosti prodavaca u prodajnom procesu
– Upotreba afirmativnih reči
– Upoznavanje sa efikasnim tehnikama u komunikaciji I prodaji
– Praktična primena tehnika u realnim situacijama
– Motivacija kupca na kupovinu
– Reči I situacije koje treba neutralisati ili izbeći u prodajnom I pregovaračkom procesu

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring, 101 tehnika uticaja

X – Upravljanje ključnim kupcima

„Počnite tako što ćete učiniti ono nužno, zatim ono što je moguće, a onda ćete iznenada početi da činite I ono nemoguće!” – SV. Franja Asiški

10.-modul-...
Upravljanje ključnim kupcima se može definisati kao umetnost razvijanja I negovanja dugoročnih odnosa sa izabranim velikim kupcima. Praksa pokazuje da I do 80% ukupnog prometa u proseku ostvarujemo posredstvom velikih, ključnih kupaca. Polaznici će na ovom modulu naučiti kako da pristupe analizi potreba ključnih kupaca, a zatim I strateškom planiranju saradnje sa njima.
Tematske oblasti:

– Pojam direktne prodaje
– Prodavac kao osnovna jedinica odeljenja direktne prodaje
– Vođenje prodavaca koji rade sa ključnim klijentima
– Motivacija prodajne sile
– Sales manager (osobine, zadaci i obaveze)
– Pojam key account manager-a
– Nastanak i funkcija
– Razvoj key account manager-a
– Izazov i zahtevi pred key account menadžerom
– Implementacija Key account menadžmenta
– Razvoj odnosa dobavljač-kupac

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)

Predavač:Andrej Vojičić

Literatura koja prati dati modul: Kako postati efikasan menadžer prodaje

XI – Zaključivanje prodaje (dogovora) I naplata potraživanja

“Budi smiren dok uveravaš, jer žustrina pravi grešku, daje povod za prekor i stvarno postojanje neučtivosti.” – Džordž Herbert

11-modul......


Istraživanja govore da je proces zaključivanja najteži deo prodajnog procesa jer proizilazi iz straha od odbijanja. Stoga, uz pomoć trenera I svih korisnih preporuka, alata, tehnika koje su se u praksi potvrdile, polaznici Akademije ovaj strah prevazilaze. I ne zaboravimo: „Samo odlično je dovoljno dobro.“

Tematske oblasti:

– Sistematizacija tehnika po osnovu izvora uticaja
– Tehnike zaključivanja prodaje
– Kada je vreme za zaključivanje?
– Komunikacija sa teškim klijentima
– Rešavanje konfliktnih situacija
– Najčešći izgovori I kako odgovoriti na njih
– Zašto treba imati sistem naplate
– Faze, koraci I aktivnosti prilikom naplate
– Prilagođavanje komunikacije shodno tipu ličnosti dužnika

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul:
Arena prodaje, Prodajni ring I 101 tehnika uticaja

XII – Internet komunikacija

“Možete vi da se ne bavite internetom ali se on već sigurno bavi vama”– Miloje Sekulić

12.-modul-.....
U XII modulu polaznici se upoznaju sa značajem i neophodnošću korišćenja digitalnih komunikacija. Predstavlja se aktuelno stanje korišćenja interneta i mobilnih komunikacija u Srbiji kao i trendovi korišćenja ovih komunikacionih kanala u svetu. Istaći će se značaj razvoja i održavanja aktuelnim veb sajtom kao i načini njegove promocije. Polaznici će se upoznati sa specifičnostima popularnih društvenih mreža a posebno će se pažnja obratiti Fejsbuku kao najpopularnijoj društvenoj mreži u Srbiji sa ogromnim marketinškim potencijalom.
Tematske oblasti:

Modul 1 – Online prodaja u Srbiji
– Komunikacija nekada i sada
– Tržište online prodaje u Srbiji (trendovi i podaci)
– Prinicipi online prodaje
– Zašto, šta i kako ljudi kupuju online?
Modul 2 – Sajt kao vaša prodavnica ili podrška prodaji
– Koji su trendovi u izradama sajtova?
– Šta sve treba imati u vidu pri kreiranju sajta?
– Sajtovi i online shopovi kao prostor za direktnu i indirektnu prodaju
– Online plaćanje i naplata
Modul 3 – Društvene mreže i ostali kanali komunikacije kao podrška prodaji
– Najpopularnije društvene mreže kod nas i kako se ljudi ponašaju na njima
– Kako sadržaj i adekvatna komunikacija na društvenim mrežama utiču na svest o brendu, reputaciji, prodaji?
– E-mail marketing, search engine marketing, mobilni marketing
Modul 4 – Online advertising u službi prodaje
– Oglašavanje i promocija na društvenim mrežama
– Vrste oglasa i opcije za:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
  – Google oglašavanje:
 • Adwords
 • Display
 • YouTube
  – Šta nam govori analitika i kako meriti uspešnost kampanje (konverzije)?

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:15h)
Predavač: Mihaela Turner
Literatura koja prati dati modul: Skripta

XIII – Kako uspešno kreirati prezentaciju i obuku (Trenerske veštine)

13-modul.....

Na kraju ovog trening programa, učesnici će moći da:

 1.  Pripremaju treninge koji će biti prilagođeni potrebama odraslih
  2. Realizuju treninge na osnovu vlastite pripreme

 

Tematske oblasti:

–           Karakteristike uspešnog trenera

–           Dizajn obuke

–           Struktura obuka

–           Komunikacija

–           Metode obuke

–           Vizuelna pomagala

–           Praktican rad

–           Problematični polaznici

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)

Predavač: Andrijana Aleksić-Jevtić

Literatura koja prati dati modul: Skripta

XIV -Veština kreiranja tražnje kod kupaca (Trade marketing)

“Ako ne razmišljate o svojim kupcima vi uopšte ne razmišljate.” Teodor Levis

14.-modul-....1

Sve veća konkurencija u trgovini i pomeranje donošenja odluka o kupovini ka samom prodajnom mestu menja i pristup kompanija tržištu i samoj prodaji. Ovaj modul će vam pomoći da bolje razumete te procese i usvojite dodatne veštine za povećavanje uticaja vaših brendova i kategorija proizvoda na potencijalne kupce na samom prodajnom mestu.

Tematske oblasti:

– Razumevanje prilika za kupovinu i konzumaciju potrošača
– Dinamika kanala prodaje i uvid u potrebe maloprodaje
– Osnovni principi upravljanja kategorijom u maloprodaji (Category management)
– Kreiranje specifičnih solucija i za kupce i marketing programa
– Upravljanje prostorom u maloprodaji radi povećanja volumena i profitabilnosti (merchandising strategije i taktike)
– Kako aktivirati kupca sa pravom POP komunikacijom na mestu prodaje.
– Upravljanje egzekucijom na mestu prodaje.
– Usklađivanje promotivne strategije brenda sa strategijama kupaca


Trajanje modula:
6 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Aleksandar Simić
Literatura koja prati dati modul: Veština uticaja I skripta

XV – Marketing u praksi (Prodaja i marketing)

“Mnoge male stvari postaju velike, zahvaljujući dobroj reklami” – Mark Tven

15.-modul-.....

U ovom modulu polaznici se upoznaju sa značajem marketinga za savremeno poslovanje, njegovim funkcijama, odnosom sa prodajnom I mnogim drugim marketingškim pojmovima uz puno praktičnih primera. U savremenom poslovanju postoji samo jedna gora stvar od situacije da nemamo dobar marketing, to je dobar marketing za izuzetno loš proizvod.
Tematske oblasti:

– Uvod u teoriju marketinga
– Značaj marketinga za savremeno poslovanje
– Gde prestaje marketing, a počinje prodaja?
– Marketing kao poslovna orijentacija
– Funkcija marketinga
– Pojam potrošača
– Lanac vrednosti
– Analiza tržišta
– Proizvod
– Promocija
– Primeri iz prakse
– Kreiranje marketinga sa malim budžetom
– Razlika između prodaje i marketinga
– Marketing ili dobra priča?
– Kakav odnos treba da imaju marketing i prodaja?

Trajanje modula: 6 časova (od 10-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Kako postati efikasan menadžer prodaje

XVI – Kako unaprediti poslovanje razvojem intuicije i kreativnosti?

15.-modul-.....

Vrhunski rezultati su posledica razvoja potencijala svakog čoveka.

Ovladajte jedinstvenom metodologijom  za razvoj intuicije koja je lični kompas do vrhunskih rezultata.
Tematske oblasti:

– Značaj razvoja intuicije u savremenom poslovnom okruženju
– Intuicija kao veština koja se razvija i doprinosi  ličnom i profesionalnom uspehu
– Fizički aspekt intuicije
– Tri kvaliteta intuicije, njihovo prepoznavanje i praćenje
– Tri nivoa svesti, odakle dolaze pravi intuitivni uvidi i kako ih prepoznati
– Tehnika „XYC“ privlačenja novih ideja i rešenja
– Metodologija razvoja i primene intuitivne sposobnosti u različitim uslovima
– Kako intuitivno prepoznati šanse i prepreke
– Značaj intuicije za poslovne pregovore i njena primena
– Intuitivan razvoj poslovnih mogućnosti i intuitivnost u kriznim situacijama
– Intuitivni iskoraci u poslovanju i kreiranje novih mogućnosti
– Kreativnost kao sposobnost koja doprinosi razvoju i pojedinca i poslovanja
– Kako razvijati autentičnost  i originalnost kao nezamenljive faktore
– Dnevni rituali za razvoj intuitivnosti i kreativnosti i njihova implementacija

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragana Bačanek
Literatura koja prati dati modul: Radni materijal

XVII – Nakon prodaje opet prodaja (Postprodaja)

“Ono što nas zadržava u poslu jesu zadovoljni kupci!” – Barbara Henigar

16-modul....Savremeno poslovanje postprodajnu uslugu smatra jednim od najvažnijih delova prodaje, jer naši lojalni (stalni) kupci su osnova našeg poslovanja. Stoga, u ovom modulu učesnici uče kako da od trenutnih kupca uz pomoć konkretnih alata stvore doživotne.
Tematske oblasti:

– Pojam postprodaje
– Pisanje izveštaja
– Preporuke za stvaranje „doživotnih“ kupaca
– Zadovoljni kupci kao izvor novih kupaca (preporuke)
– Evolucija prodavca u stručnjaka za međuljudske odnose
– „Sveto trojstvo“ u postprodaji
– Transformacija klasičnog prodavca u preduzetnika
– Stil prodaje koji profesionalni prodavci koriste
– Pozitivan mentalni stav
– Principi uspeha
– Najčešće etičke dileme prodavca
– Savremene “bolesti” u prodaji i kako ih „izlečiti“
– Istorija savremene prodaje

Trajanje modula: 6 časova (od 10-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština uticaja

XVIII – Praktične vežbe

17.-modul-.....
U ovom modulu polaznici će biti u mogućnosti da kroz konkretne primere provežbaju sve ono o čemu smo prethodnih meseci govori. Naime, uz pomoć trenera vežbaće se najznačajniji elementi akademije kao što su: priprema prezentacije, javni nastup I prezentacija proizvoda grupi ljudi ili pojedincu, veštine uveravanja kupaca u činjenicu da je njihov proizvod najbolje rešenje za njihove potrebe, prilagođavanje svoje komunikacije različitim tipovima kupaca koji će biti preko puta njih uz korišćenje što više tehnika prodaje I pregovaračkih metoda…. Dakle, kroz igru uloga će se obuhvatiti realne situacije sa terena.

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski

XIX – Evaluacija Akademije I testiranje

17.-modul-.....
Nakon završetka kompletnog desetomesečnog programa Akademije komercijalne komunikacije, polaznici će svoje stečeno znanje proveriti putem stručnog ispita. Sam ispit se sastoji od pismenog polaganja Testa prodajnih i komunikacijskih veština kao i radnog zadatka koji podrazumeva da učesnici treba da pripreme sopstvenu prezentaciju koju će prezentovati ispred višečlane komisije.

Odluku o stečenom stručnom znanju sa ocenama A, B, C ili D donosi višečlana komisija, a dodela diploma će se obavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz veći broj učesnika.

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:15h)

Predavač: Dragiša Ristovski, Andrijana Aleksić-Jevtić

XX – Dodela sertifikata i koktel

17.-modul-.....
Svečana dodela sertifikata uz prigodnu gozbu, druženje, muziku i tradicionalno bacanje kapa.