PozoviKontakt

Akademija prodajnih i pregovaračkih veština

D.R. Gilbert Centar Group je uz podršku  Privredne Komore Beograda i ostalih partnera: D.R.Gilbert consulting, Alex consulting, Alterna, Partner team, i medijskih sponzora, Poslovnog časopisa PROFIT, poslovnog portal E -KAPIJA i časopisa POSLOVNA ŽENA, pokrenuo u maju, 2012. godine program Akademije Komercijalne Komunikacije.

Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona prihvati našu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za realizaciju cilja.

Imajući u vidu činjenicu da je kompletan život svih nas sačinjen od neprestanog procesa komunikacije sa okolinom, stvaranja veza i ostvarivanje kontakata, vršenje uticaja na ljude oko nas sa ciljem prenosa ideja, mišljenja, stava ili bilo koje informacije, naša sposobnost poznavanja pravila za uspešnu komunikaciju u značajnoj meri može olakšati proces ostvarivanja kako poslovnih, tako i privatnih ciljeva. Ako malo bolje analiziramo sve informacije i signale koje šaljemo okolini u toku jednog dana, doći ćemo do zaključka da gotovo svaka naša komunikacija u osnovi sadrži želju ili potrebu da izvršimo uticaj ili ostvarimo neki cilj. Nekada je to da pravilno prenesemo znanje, ideju, mišljenje, nekada da ostvarimo neku vrstu saradnje, započnemo neku emotivnu ili poslovnu vezu, plasiramo uslugu ili proizvod… A ponekad i više pomenutih stvari istovremeno.

Zašto je Akademija komercijalne komunikacije pravo rešenje?

Prodaja je profesija 21.veka. Istraživanja govore da će ubrzo gotovo 1/3 zaposlenih biti direktno angažovana u marketingu i prodaji. Što znači da poznavanje pravila prodajne igre jeste i biće ključna osobina koja će se zahtevati od budućih zaposlenih. Jer, prodaja je jedina sigurna stvar koja kompaniju izvlači iz krize, uspešnu čini još uspešnijom… Nijedan proizvod ili usluga, ma koliko bili dobri neće naći put do potrošača ukoliko nema ko da ih proda ili ako onaj ko to čini nije dovoljno stručan. Pored toga, prodaja predstavlja stil i način života, jer ima najširu primenu i u našem svakodnevnom životu. Od pomenute veštine zavisi da li ćemo izvršiti uspešnu komunikaciju putem telefona, pridobiti voljenu osobu, naći bolji posao, uveriti šefa da nas bolje plati, nametnuti svoj stav u društvu…

Budući da je D.R.Gilbert centar group od početka svog poslovanja shvatao značaj prodajnih i pregovaračkih veština na razvoj svakog pojedinca, određenog zaposlenog ili celokupne kompanije… jednodnevne, dvodnevne obuke na date teme je želeo da proširi na nivo obuke koja traje nekoliko meseci. Tako je i nastala Akademija komercijalne komunikacije.

Danas, akademija komercijalne komunikacije je specijalizovan program edukacije, razvoja i treninga za profesionalne prodavce, menadžere i sve one koji bi to želeli da budu, koji je baziran na standardima D.R.Gilbert centar group-a.

Komercijalna komunikacija jeste zapravo veština prodaje, pregovaranja i uticaja podignuta na viši nivo!

Osnovni cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad u prodaji, kao i da omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje. Veći deo programa mnogo puta je kroz organizaciju pojedinačnih modula koji čine Akademiju testiran u praksi i polaznici su nakon pojedinih treninga imali značajan rast svoje prodaje – čak i do 100%.

Do sada je D.R.Gilbert centar group realizovao dve generacije Akademije sa po šest meseci. III I IV generacija Akademije je dopunjena sa IV nova modula I povećana na 8 meseci trajanja. Osluškujući potrebe, želje, sugestije dosadašnih polaznika i ostatka tržišta, V generacija je upisana sa izmenjenim i dopunjenim konceptom u trajanju od 10 meseci, kao i VI generacija. Sa velikim ponosom, ove jeseni upisujemo VII generaciju polaznika.

Program je namenjen svima onima koji u neposrednom kontaktu sa ljudima prodaju svoje proizvode, usluge, ideje… Pre svega, to su: prodavci, prodajni predstavnici/zastupnici, komercijalisti, referenti prodaje, prodajni inženjeri, rukovodioci proizvodnih programa, kao i top menadžeri i vlasnici preduzeća, imajući u vidu da su oni svakodnevno u situaciji da utiču na svoje zaposlene, pregovaraju sa ključnim kupcima, dobavljačima, bankarima, investitorima…. U programu takođe mogu učestvovati svi oni koji žele da se bolje upoznaju sa veštinama komercijalne komunikacije, bez obzira na posao kojim se bave.

Polaznici će nakon završetka Akademije biti u mogućnosti da:

 • savladaju sve elemente komercijalne komunikacije
 • unaprede svoje pregovaračke veštine
 • drastično povećaju uticaj na ljude oko sebe
 • pozitivan mentalni stav prihvatite kao svakodnevnu naviku
 • unapredite svoju prodaju i do 100%
 • pređu put od komercijaliste do stručnjaka za međuljudske odnose
  sa većom lakoćom ostvaruju svoje ciljeve
 • prevaziđu strah od neuspeha i uspešno se nose sa odbijanjem
  usvoje sve efikasne tehnike za postavljanje i realizovanje ciljeva
 • unaprede svoju komunikaciju sa klijentima, komunikaciju u okviru kompanije, kao i komunikaciju na privatnom planu
  motivišu sebe u dovoljnoj meri za dostizanje najvećih poslovnih rezultata
 • postanu jedan od najuspešnijih prodavaca u svojoj branši
 • prekvalifikuju se iz postojećih radnih aktivnosti (ukoliko nisu zadovoljni ili ako ne mogu da nađu adekvatan angažman) jer u prodaji uvek ima posla za dobre prodavce – svima su potrebni oni vrhunski
 • ovladaju sa preko 100 dokazanih tehnika u komunikaciji, prodaji i pregovaranju
  maksimalno razviju svoj potencijal u jednoj od najperspektivnijih oblasti

Polaznici Akademije dobijaju:

 • Praktična znanja i veštine
 • Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi
 • Komplet od 13 knjiga D.R.Gilberta ( „Gube samo oni koji ne igraju“, „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Arena prodaje“, „Prodajni ring“, „Lider je u vama“, „Mapa uspeha“, „Veština uticaja“, “Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine?”, “Kako postati efikasan menadžer prodaje?”, “101 tehnika uticaja”, “21 ZAŠTO i samo jedno KAKO”, “Dobar govor vredi više od 1000 slika” i “Arena prodaje XXI veka”
 • Konsultacije i pomoć od strane trenera u toku i nakon završetka Akademije komercijalne komunikacije
 • Pomoć prilikom pronalaženja radnog mesta za pozicije marketinga i prodaje (ukoliko je polaznik Akademije nezaposlen)
 • Diplomu o pohađanju Akademije komercijalne komunikacije
 • Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R.Gilbert centra (ova opcija je rezervisana samo za najbolje)

Desetomesečni program Akademije Komercijalne Komunikacije se sastoji iz sledećih  modula:

I – Uvod u komercijalnu komunikaciju I efikasne tehnike postavljanja ciljeva
II – Kako povećati uticaj na tržište i kupce? (Veština uticaja)
III – Akvizicija novih kupaca/klijenata (kako uspešno privući nove kupce/klijente)
IV – Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona
V – Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe kupaca?
VI – Veština javnog nastupa
VII – Pregovaranje u prodaji (Veština pregovaranja)
VIII – Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod prodajnog razgovora? (Veština neverbalne komunikacije)
IX – Efikasne tehnike komunikacije, prodaje i pregovaranja (Veština iznošenja argumentacije)
X – Upravljanje ključnim kupcima
XI – Zaključivanje prodaje (dogovora) i naplata potraživanja
XII – Internet komunikacija
XIII – Kako uspešno kreirati prezentaciju I obuku (Trenerske veštine)
XIV – Trade marketing
XV – Marketing i prodaja
XVI – Kako unaprediti poslovanje razvojem intuicije i kreativnosti kod zaposleni
XVII – Nakon prodaje – postprodaja
XVIII – Praktične vežbe
XIX – Polaganje
XX – Dodela diploma

Celokupan program Akademije komercijalne komunikacije – preuzmite pdf

Rezervacioni list za Akademiju – preuzmite

 • Podeli :