PozoviKontakt

Akademija poslovnih znanja i veština
D.R. Gilbert

Biram uspeh!
Sve što teorija zna i što praksa može!

Posmatranjem tržišta a vođeni ličnim i iskustvom brojnih relevantnih poslovnih ljudi, primetili smo da postoji priličan nesklad između znanja koje stičemo formalnim obrazovanjem i realnim tržišnim potrebama koje zahtevaju funkcionalno, praktično znanje podržano veštinama koje su sistematizovane u brojne alate.

Nakon dugogodišnjeg praktičnog iskustva, iskustva poslovnog trenera u radu sa stotinama kompanija i bogatog preduzetničkog iskustva, Dragiša Ristovski dolazi na ideju da osnuje Akademiju komercijalne komunikacije u martu 2012. godine.

 Cilj je bio da se kreira sveobuhvatni projekat poslovne edukacije koji svojim trajanjem, formom, kvalitetom programa i konceptom daleko prevazilazi standardne kurseve i seminare. Tada je počela sa radom prva generacija kao pilot projekat od 6 meseci koja je trasirala put današnjij Akademiji poslovnih znanja i veština.

Gde smo danas?

Danas se Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert sastoji iz 6 studijskih programa koja objedinjuju sva potrebna teorijska i praktična znanja koja su vam potrebna za obavljanje poslovnih aktivnosti.


Akademija komercijalne komunikacije

Osnovni cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad u prodaji i pregovaranju kao i da im omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje.

Do sada je upisano 8 generacija, sa 127 polaznika. Oko 65% polaznika su bili vlasnici malih i srednjih preduzeća, direktori ili osobe na menadžerskim pozicijama. Oko 58% polaznika su muškarci, a 42% su žene. Prosečna starost polaznika je oko 35 godina. Sastoji se iz dva studijska programa od kojih svaki traje po 6 meseci:
1. Vrhunska prodaja kao rezultat sistematizacije prodajnih kompetencija i procesa
2. Alati komercijalne komunikacije u funkciji pospešivanja prodaje i efikasnog pregovaranja

Akademija Menadžerskih Veština 

Namenjena svima onima koji su u svakodnevnom poslovanju upućeni jedni na organizaciju radnih zadataka, drugi na vođenje ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije). Sastoji se iz dva studijska programa:
1. Menadžment u službi efikasne organizacije poslovanja
2. Strategijski menadžment

Akademija Menadžerskih veština je osnovana u martu 2014. Do sada je upisano 5 generacija. Broj polaznika – ukupno 74. – Oko 95% polaznika su bili vlasnici malih i srednjih preduzeća, direktori ili osobe na menadžerskim pozicijama. Oko 62% polaznika su muškarci, a 38% su žene. Prosečna starost polaznika je oko 37 godina.


HR akademija

Dugogodišnje iskustvo D.R. Gilbert grupe u selekciji, regrutaciji i motivaciji zaposlenih, kao i pokretanje specijalizovane HR agencije za eksternu HR podršku, HR Professional Solution koja posluje u okviru D.R. Gilbert grupe, su otvorile vrata za kreiranje još dva studijska programa, u saradnji sa ekspertom iz ove oblasti Natašom Stamenković:
1. Akademija za razvoj HR profesionalaca
2. Akademija za razvoj HR eksperata


KONTAKTIRAJTE NAS ili  POZOVITE 011/404 2809

  • Podeli :