PozoviKontakt

Akademija Komercijalne Komunikacije

Akademija prodajnih i pregovaračkih veština

Imajući u vidu činjenicu da je kompletan život svih nas sačinjen od neprestanog procesa komunikacije sa okolinom, stvaranja veza i ostvarivanja kontakata, vršenje uticaja na ljude oko nas sa ciljem prenosa ideja, mišljenja, stava ili bilo koje informacije, naša sposobnost poznavanja pravila za uspešnu komunikaciju u značajnoj meri može olakšati proces ostvarivanja kako poslovnih, tako i privatnih ciljeva.

Ako malo bolje analiziramo sve informacije i signale koje šaljemo okolini u toku jednog dana, doći ćemo do zaključka da gotovo svaka naša komunikacija u osnovi sadrži želju ili potrebu da izvršimo uticaj ili ostvarimo neki cilj. Nekada je to da pravilno prenesemo znanje, ideju, mišljenje, nekada da ostvarimo neku vrstu saradnje, započnemo neku emotivnu ili poslovnu vezu, plasiramo uslugu ili proizvod… A ponekad i više pomenutih stvari istovremeno.


Zašto je Akademija komercijalne komunikacije pravo rešenje za Vas?

Komercijalna komunikacija jeste zapravo veština prodaje, Pregovaranja i uticaja podignuta na viši nivo!

Prodaja je profesija 21.veka. Istraživanja govore da će ubrzo gotovo 1/3 zaposlenih biti direktno angažovana u marketingu i prodaji.
Što znači da poznavanje pravila prodajne igre jeste i biće ključna osobina koja će se zahtevati od budućih zaposlenih. Jer, prodaja je jedina sigurna stvar koja kompaniju izvlači iz krize, uspešnu čini još uspešnijom… Nijedan proizvod ili usluga, ma koliko bili dobri neće naći put do potrošača ukoliko nema ko da ih proda ili ako onaj ko to čini nije dovoljno stručan.

Pored toga, prodaja predstavlja stil i način života, jer ima najširu primenu i u našem svakodnevnom životu. Od pomenute veštine zavisi da li ćemo izvršiti uspešnu komunikaciju putem telefona, pridobiti voljenu osobu, naći bolji posao, uveriti šefa da nas bolje plati, nametnuti svoj stav u društvu…

Budući da je D.R.Gilbert group od početka svog poslovanja shvatao značaj prodajnih i pregovaračkih veština na razvoj svakog pojedinca, određenog zaposlenog ili celokupne kompanije… jednodnevne, dvodnevne obuke na date teme je želeo da proširi na nivo obuke koja traje više meseci. Tako je i nastala Akademija Komercijalne Komunikacije.

Akademija Komercijalne Komunikacije je specijalizovan program edukacije, razvoja i treninga za profesionalne prodavce, menadžere i sve one koji bi to želeli da budu, koji je baziran na standardima D.R. Gilbert group-a.


Cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad u prodaji, kao i da im omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje.

Akademija Komercijalne Komunikacije je vid tzv. treninga koji razvija praktične veštine, budući da su svi predavači i treneri, pre svega, osobe koje su dokazane u praksi, a čija izlaganja prati odlična izbalansiranost praktičnih dostignuća i teoretskih saznanja.

Zanimljivo je reći da je veći deo programa mnogo puta kroz organizaciju pojedinačnih modula koji čine Akademiju testiran u praksi i da su polaznici nakon pojedinih treninga imali značajan rast svoje prodaje – čak i do 100%.

Do sada je Akademija komercijalne komunikacije upisala 8 generacija polanika i čak 135 polaznika.

Program je namenjen svima onima koji u neposrednom kontaktu sa ljudima prodaju svoje proizvode, usluge, ideje…

Pre svega, to su: prodavci, prodajni predstavnici/zastupnici, komercijalisti, referenti prodaje, prodajni inženjeri, rukovodioci proizvodnih programa, kao i top menadžeri i vlasnici preduzeća, imajući u vidu da su oni svakodnevno u situaciji da utiču na svoje zaposlene, pregovaraju sa ključnim kupcima, dobavljačima, bankarima, investitorima….

U programu takođe mogu učestvovati svi oni koji žele da se bolje upoznaju sa veštinama komercijalne komunikacije, bez obzira na posao kojim se bave.

Polaznici će nakon završetka Akademije biti u mogućnosti da:

 • savladaju sve elemente komercijalne komunikacije
 • unaprede svoje pregovaračke veštine
 • drastično povećaju uticaj na ljude oko sebe
 • pozitivan mentalni stav prihvatite kao svakodnevnu naviku
 • unapredite svoju prodaju i do 100%
 • pređu put od komercijaliste do stručnjaka za međuljudske odnose
 • sa većom lakoćom ostvaruju svoje ciljeve
 • prevaziđu strah od neuspeha i uspešno se nose sa odbijanjem
 • usvoje sve efikasne tehnike za postavljanje i realizovanje ciljeva
 • unaprede svoju komunikaciju sa klijentima, komunikaciju u okviru kompanije, kao i komunikaciju na privatnom planu
 • motivišu sebe u dovoljnoj meri za dostizanje najvećih poslovnih rezultata
 • postanu jedan od najuspešnijih prodavaca u svojoj branši
 • prekvalifikuju se iz postojećih radnih aktivnosti (ukoliko nisu zadovoljni ili ako ne mogu da nađu adekvatan angažman) jer u prodaji uvek ima posla za dobre prodavce, svima su potrebni oni vrhunski
 • ovladaju sa preko 100 dokazanih tehnika u komunikaciji, prodaji i pregovaranju
 • maksimalno razviju svoj potencijal u jednoj od najperspektivnijih oblasti

Polaznici Akademije dobijaju:

 • Praktična znanja i veštine
 • Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj formi za svako predavanje
 • Pomoć prilikom pronalaženja radnog mesta za pozicije marketinga i prodaje (ukoliko je polaznik Akademije nezaposlen)
 • Diplomu o pohađanju Akademije Komercijalne Komunikacije
 • Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R. Gilbert centra (ova opcija je rezervisana samo za najbolje)

KONTAKTIRAJTE NAS ili  POZOVITE 011/404 2809

 • Podeli :