PozoviKontakt

Kako je nastala Akademija Menadžerskih Veština?

Posmatrajući tržište i analizirajući iskustva brojnih preduzeća, došli smo do zaključka da u  praksi često dominiraju subjektivni kriterijumi prilikom promocije novog menadžera, te se često dešava dešava da i do 70% intuitivno i paušalno regrutovanih menadžera nikad ne „poraste“ do nivoa direktora, već se „izgubi“ na tom putu. Jedan od ključnih razloga za to je što oni ne prolaze adekvatnu obuku već su menadžerske veštine nešto što većina rukovodioca „pokupi usput“. Takođe, mnoga srednja i velika preduzeća svoj životni put su započela kao preduzetničke ideje jednog čoveka koji je vremenom prikupljao tim, a i sam nije imao adekvatnu obuku, pa je na tom putu morao svoja znanja da stiče na najteži i najskuplji način po „principu pokušaja i pogreški“, onda je sigurno jasno da bi pravovremena, adekvatna obuka u mnogo čemu olakšala put.
Uvažavajući sve ove činjenice, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa regionalnim preduzećima, na polju edukacije i razvoja zaposlenih, gde smo imali zadovoljstvo da održimo različiti vid poslovnih obuka, došli smo na ideju da osnujemo Akademiju Menadžerskih Veština koja će na jednom mestu objediniti ključna praktična i teorijska znanja koja su potrebna za obavljanje menadžerske pozicije.
Osnovni cilj Akademije Menadžerskih Veština jeste da polaznicima omogući izbalansirane informacije praktičnih i teoretskih saznanja, na način koji je najprihvatljiviji za usvajanje, a koje će im nakon akademije pomoći da svoju poziciju menadžera obavljaju znatno lakše i efikasnije, sa mnogo boljim rezultatima. Garanciju za primenljivost stečenog znanja pruža 9 vrhunskih poslovnih trenera, sa ogromnim praktičnim iskustvom u mnogim domaćim i stranim kompanijama.
Akademija Menadžerskih Veština je namenjena svima onima koji su u svakodnevnom poslovanju upućeni jedni na organizaciju radnih zadataka, vođenje drugih ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije).
Nakon završetka polaznici će biti u mogućnosti da :

 • Savladaju sve ključne izazove u karijeri menadžera
 • Unaprede svoje liderske veštine
 • Lakše prepoznaju potencijal kod novih saradnika
 • Usvoje veštine timskog rada
 • Adekvatno upravljaju ljudskim resursima
 • Ovladaju efikasnim tehnikama motivacije saradnika
 • Uspešno vode projekte
 • Samostalno kreiraju određene standarde i procedure u radu svojih saradnika
 • Povećaju svoj pozitivan uticaj na zaposlene i poslovne partnere
 • Lakše prepoznaju moguće krizne situacije i steknu alate za njihovo prevazilaženje
 • Olakšaju sebi komunikaciju sa drugim menadžerima u neforamalnom poslovnom okruženju
 • Usvoje dokazane principe uspešnog poslovanja
  Polaznici Akademije Menadžerskih Veština dobijaju:
 • Praktična znanja i veštine
 • Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi
 • Diplomu o pohađanju Akademije Menadžerskih Veština
 • Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R. Gilbert centra (ova opcija je rezervisana samo za najbolje)

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije jeste 6 meseci.
Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika (testiranje nije obavezno). Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D.

 

 • Podeli :