PozoviKontakt

dr Dragan Trivan – gostujući predavač

Potpredsednik Privredne komore Beograda. Po formalnom obrazovanju je diplomirani industrijski menadžer.

Akademske specijalističke studije završio je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Završio je i školu političkih studija pri Savetu Evrope u Strazburu.

Učestvuje u izvođenju visokoškolske nastave na akademskim specijalističkim studijama Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, na strukovnim specijalističkim studijima Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na osnovnim studijama Fakulteta za pravne i poslovne studije iz Novog Sada, na osnovnim studijama Fakulteta za bezbednost i zaštitu u Banja Luci i na Evropskom Univerzitetu u Skoplju.

U decembru 2010. godine izabran je u zvanje predavača strukovnih studija za naučnu oblast Menadžment i preduzetništvo na Visokoj školi za preduzetništvo u Beogradu.

Član je Međunarodne policijske asocijacije i Međunarodnog udruženja kriminalista. Vlasnike je direktor detektivske agencije „Protecta group d.o.o“. Obavljao je rukovodeće funkcije u više društvenih organizacija, asocijacija, foruma i stručnih tela. Predsednik je Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Zvezdara.

U Privrednoj komori Srbije je član Skupštine, član Odbora udruženja za privatno obezbeđenje i predsednik Grupacije detektivskih agencija. Obavljao je funkciju potpredsednika Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije i člana Skupštine Zajednice preduzetnika.

Osnivač je i potpredsednik Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ u Beogradu, osnivač i član Udruženja belgijsko – srpskog poslovnog udruženja pri ambasadi Kraljevine Belgije i Komiteta znanja Srbije. Član je Saveta za privredu i zapošljavanje Skupštine Grada Beograda i Foruma za mala i srednja preduzeća Vlade Republike Srbije.

  • Podeli :