PozoviKontakt

Obrad Ranković

Diplomirao je na Fakultetu Organizacionih nauka. Edukaciju je nastavio na različitim treninzima i seminarima iz oblasti prodaje, marketinga i PR-a, a poslednji je Akademija komercijalne komunikacije D. R. Gilbert Centra, koju je završio kao đak generacije.

Član je Alumni organizacije Beogradske otvorene škole, čiji je polaznik i stipendista bio 1999/2000.

Kao Brand Ambassador Uniqa osiguranja učestvovao je na različitim projektima unapređenja Uniqa brenda kroz marketing i prodajne aktivnosti. 13 godina iskustva u direktnoj prodaji i menadžentu prodaje.

Vodeći u prodaji Ekskluzivne prodaje Uniqa osiguranja sa portfolijom vrednim preko 300.000 EUR godišnje i sa preko 3.000.000 EUR naplaćene premije. Kolege i preko 500 zadovoljnih klijenata smatraju ga pozitivnim, energičnim, iskrenim u komunikaciji.

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju prodajnih timova, selekciji, regrutaciji, obučavanju i motivaciji zaposlenih i rešavanju konflikata na poziciji menadžera različitih timova, s tim što ga je direktan kontakt sa klijentima uvek više privlačio.

Agentima prodaje koji su prošli njegove treninge u Uniqa osiguranju se trudio da prenese ne samo znanje, već i ljubav i strast prema prodaji.

Veruje da je prodaja nauka i da iskustvo ne može zameniti znanje. Upravo zato, želi da, prenošenjem sopstvenog znanja i iskustva drugima, vrati ugled i dostojanstvo prodaji i prodavcima.

Oženjen, otac jedne Elene.

  • Podeli :