PozoviKontakt

Vladimir Marinković

Magistar je tehničkih nauka za odnose s javnošću i multimedijalne komunikacije. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije „Modeli upravljanja brendom u funkciji zasnivanja dugoročnih odnosa sa potrošačima“.

Kao CEO zaposlen je u porodičnoj kompaniji „SUNCE Marinković“, koju je daleke 1929. godine osnovao njegov deda Aleksandar.

Takođe, radi kao eksterni predavač i konsultant za organizacije i kompanije u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Nemačkoj, Austiji, Sloveniji i Palestini.

Komunikaciju vidi kao efikasno sredstvo koje stvara prostor u kome će kompanija moći da ostvari svoje strateške ciljeve i da se uspešno „uhvati u koštac“ sa kriznim situacijama.

Smatra da posao PR menadžera i ljudi koji se bave komunikacijom postaje jedan od najizazovnijih i najdinamičnijih poslova današnjice.

Aktuelni trendovi, a pre svega fenomen PR-a, potvrđuju da za komunikaciju tek dolazi vreme pune afirmacije. Kaže da se kompanije dele na one koje komuniciraju i na one koje to ne rade. U novoj ekonomiji će opstati samo one koje shvataju značaj komunikacije.

  • Podeli :