PozoviKontakt

Dragi prijatelji,

Moramo imati veru da ovim teškim periodom i žrtvom koju svi podnosimo, mi zapravo stvaramo nešto novo, veliko, bolje, dublje, smislenije i vrednije. Za svakog slobodnomislećeg i razumnog čoveka, ova pandemija je samo okidač za razgradnju društvenog poretka u kojem društvo, kompletan svoj fokus usmerava na materijalne vrednosti i potpuno zanemaruje sve druge aspekte. Okrenimo se oko sebe, kada padnu maske, ostaje samo ljuštura satkana od egoizma, pohlepe, hedonizma, okrutnosti, primitivizma i nerazumno velikog samopouzdanja bez realne argumentacije.
Neverovatno je šta se sve krije iza „brendiranog pakovanja“, i koliko je velika patnja zbog „duhovne neuhranjenosti“ mnogih pojedinaca i nadam se da će ih „korona“ osvestiti. Ne može se to više kriti kao u citatu iz priče „Car je go“.!
Potpuno sam uveren da stvari koje povređuju imaju kapacitet i da vrlo dobro podučavaju. Naša borba danas je temelj humanijeg društva i održivog razvoja koje ćemo imati sutra. Svetu su potrebni novi lideri i novi koncepti liderstva!
1. Novo liderstvo o kojem pričam bi trebalo da napravi jasnu razliku od svakog vida liderstva koje kompletnom čovečanstvu ne daje bolje šanse, bolju budućnost i treba da ima za cilj stvaranje društva gde je čovek – čovek, a ne broj i statistika.
2. Novo liderstvo vraća princip odgovornosti svakog od nas u prvi plan, jer kada ne postoji osećaj odgovornosti kod većine ljudi, to društvo je osuđeno na propast. Imajmo u vidu da i sloboda znači odgovornost. Možda se zbog toga mnogi ljudi nje i boje, pa hodaju linijom manjeg otpora i slede tuđe izbore.
3. Novo liderstvo stvara svet u suprotnosti od ovog, gde ljudi znaju cenu svega a vrednost skoro ničega! Od nametnutog sistema vrednosti gde je ultimativno novac moć, moramo promeniti način razmišljanja da su ispravne vrednosti moć, i da su ljudi moć i kvalitet više.
4. Novo liderstvo traži od nas i novi socijalni konsenzus, odlaganje svih sporova i sukoba, zavrtanje rukava i uvođenje reda. Da bi to ostvarili moramo suštinski shvatiti poruku Mahatme Gandija koji je rekao: „Ti moraš da budeš pozitivna promena koju želiš da vidiš u svetu“.
5. Novo lidestvo zna da je neodrživ svet u kojem postoji ozbiljna tendencija da 3% populacije kontroliše 97% svetskog kapitala. Znam da su razlike jako velike u svim aspektima, s tim da verujem da možemo krenuti od bazičnih i ključnih podudarnosti kao što su:
o Mesto rođenja – planeta Zemlja
o Rasa – čovek
o Politika – sloboda
o Religija – ljubav
Imajmo u vidu da nije bitna samo dužina, već dubina života a da neizlečivo znači izlečivo iznutra.
Ne zadržavajmo ono što odlazi i ne sprečavajmo ono što dolazi. Gde nema straha – nema ni hrabrosti, gde nema neuspeha – nema ni uspeha! Neka je sreća sa nama!
Dragiša Ristovski, D.R. Gilbert


sedamnaest − sedamnaest =