PozoviKontakt

Akademija Komercijalne Komunikacije
– Studijski program „Vrhunski prodavac“ –
Upis u toku!
Početak predavanja septembar 2020.

Akademija Komercijalne Komunikacije se sastoji iz dva studijska programa i svaki traje po 6 meseci:

I „Vrhunska prodaja kao rezultat sistematizacije prodajnih kompetencija i procesa“
1. Novi koncepti prodaje i tehnike za efikasno realizovanje ciljeva              
2. Kako sistemski povećati pozitivan uticaj na tržište i kupce – inovativne strategije uticaja sistematizovane u pravi prodajni algoritam
3. Kako efikasno  privući nove kupce – Akvizicija novih kupaca
4. Alati za uspešnu komunikaciju i prodaju putem telefona (Da li jedan poziv menja sve ili mnogo poziva menjaju sve?)
5. Kako kreirati efikasnu i uverljivu prezentaciju – Naši proizvodi kao jedinstvena rešenja za kupce
6. Prodaja u digitalnoj eri
7. Kako efikasno upravljati prodajnim procesom i uspešno rešavanje prigovora
8. Vrhunski prodavac kao trener prodaje – trening za trenere (efikasne tehnike   prenosa znanja)
9. Marketing, prodaja i event management
10. Vrhunski prodavac kao generator pozitivne energije – Gube samo oni koji ne igraju
11. Retrospektiva prodajnog procesa i građenje prodajnih veština
12. Polaganje
Upis nove generacije u septembru 2020.

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd.

Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D. Polaganje nije obavezno.

Gde i kada se održavaju predavanja?
Prostorije D.R. Gilbert group-a, Vojvode Savatija 36, Beograd, dve subote mesečno od 10-16h.

Vrednost studijskog programa „Vrhunski prodavac“:
Za rane prijave smo obezbedili čak 50% popusta, pa je vrednost Akademije 997€. Mogućnost plaćanja na 8 mesečnih rata, po 124,6€.

 

II „Alati komercijalne komunikacije u funkciji pospešivanja prodaje i efikasnog pregovaranja“
1. Pregovaračke veštine i alati – Kako efikasno voditi pregovarački proces
2. Kako izgraditi vrhunske performanse u prodaji
3. Indirektni kanali prodaje i razvoj novih tržišta
4. Veština javnog nastupa – Kako efikasno predstaviti ideju ili proizvod širem auditorijumu
5. Efikasna komercijalna komun ikacija i uspešno rešavanje konflikta
6. Neverbalna i paraverbalna komunikacija u službi efikasnog pregovaranja i prodaje
7. Kako unaprediti poslovanje i prodaju razvojem intuicije i kreativnosti?
8. Kako postati efikasan menadžer prodaje – prodajni menadžment
9. Trade marketing – kako pozicija proizvoda utiče na prodajni rezultat
10. Veština zaključivanja prodajnog procesa i uspešna naplata
11. Nakon prodaje, prodaja – efikasno vođenje postprodajnog procesa i rešavanje reklamacija.
12. Polaganje
Naknadno će biti utvrđen termin za upis nove generacije

*Svi polaznici Akademije komercijalne komunikacije sa stečenim stručnim znanjem koje odgovara oceni A, će imati mogućnost da uz dodatnu obuku za trenere i uz mentorski rad osnivača D.R. Gilbert centra, Dragiše Ristovskog u perspektivi rade kao treneri u okviru D.R. Gilbert centra ukoliko za to pokažu i dodatno interesovanje i samim tim budu među prvim licenciranim trenerima po programu D.R. Gilbert centra.


Zašto je Akademija komercijalne komunikacije pravo rešenje za Vas?

Komercijalna komunikacija jeste zapravo veština prodaje, pregovaranja i uticaja podignuta na viši nivo!

Prodaja je profesija 21.veka. Istraživanja govore da će ubrzo gotovo 1/3 zaposlenih biti direktno angažovana u marketingu i prodaji.

Što znači da poznavanje pravila prodajne igre jeste i biće ključna osobina koja će se zahtevati od budućih zaposlenih. Jer, prodaja je jedina sigurna stvar koja kompaniju izvlači iz krize, uspešnu čini još uspešnijom… Nijedan proizvod ili usluga, ma koliko bili dobri neće naći put do potrošača ukoliko nema ko da ih proda ili ako onaj ko to čini nije dovoljno stručan.

Pored toga, prodaja predstavlja stil i način života, jer ima najširu primenu i u našem svakodnevnom životu. Od pomenute veštine zavisi da li ćemo izvršiti uspešnu komunikaciju putem telefona, pridobiti voljenu osobu, naći bolji posao, uveriti šefa da nas bolje plati, nametnuti svoj stav u društvu…

Budući da je D.R.Gilbert group od početka svog poslovanja shvatao značaj prodajnih i pregovaračkih veština na razvoj svakog pojedinca, određenog zaposlenog ili celokupne kompanije… jednodnevne, dvodnevne obuke na date teme je želeo da proširi na nivo obuke koja traje više meseci. Tako je i nastala Akademija Komercijalne Komunikacije.

Akademija Komercijalne Komunikacije je specijalizovan program edukacije, razvoja i treninga za profesionalne prodavce, menadžere i sve one koji bi to želeli da budu, koji je baziran na standardima D.R. Gilbert group-a.


Cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad u prodaji, kao i da im omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje.

Akademija Komercijalne Komunikacije je vid tzv. treninga koji razvija praktične veštine, budući da su svi predavači i treneri, pre svega, osobe koje su dokazane u praksi, a čija izlaganja prati odlična izbalansiranost praktičnih dostignuća i teoretskih saznanja.

Zanimljivo je reći da je veći deo programa mnogo puta kroz organizaciju pojedinačnih modula koji čine Akademiju testiran u praksi i da su polaznici nakon pojedinih treninga imali značajan rast svoje prodaje – čak i do 100%.

Do sada je Akademija komercijalne komunikacije upisala 8 generacija polanika i čak 135 polaznika.

Program je namenjen svima onima koji u neposrednom kontaktu sa ljudima prodaju svoje proizvode, usluge, ideje…

Pre svega, to su: prodavci, prodajni predstavnici/zastupnici, komercijalisti, referenti prodaje, prodajni inženjeri, rukovodioci proizvodnih programa, kao i top menadžeri i vlasnici preduzeća, imajući u vidu da su oni svakodnevno u situaciji da utiču na svoje zaposlene, pregovaraju sa ključnim kupcima, dobavljačima, bankarima, investitorima….

U programu takođe mogu učestvovati svi oni koji žele da se bolje upoznaju sa veštinama komercijalne komunikacije, bez obzira na posao kojim se bave.

Polaznici će nakon završetka Akademije biti u mogućnosti da:

 • savladaju sve elemente komercijalne komunikacije
 • unaprede svoje pregovaračke veštine
 • drastično povećaju uticaj na ljude oko sebe
 • pozitivan mentalni stav prihvatite kao svakodnevnu naviku
 • unapredite svoju prodaju i do 100%
 • pređu put od komercijaliste do stručnjaka za međuljudske odnose
 • sa većom lakoćom ostvaruju svoje ciljeve
 • prevaziđu strah od neuspeha i uspešno se nose sa odbijanjem
 • usvoje sve efikasne tehnike za postavljanje i realizovanje ciljeva
 • unaprede svoju komunikaciju sa klijentima, komunikaciju u okviru kompanije, kao i komunikaciju na privatnom planu
 • motivišu sebe u dovoljnoj meri za dostizanje najvećih poslovnih rezultata
 • postanu jedan od najuspešnijih prodavaca u svojoj branši
 • prekvalifikuju se iz postojećih radnih aktivnosti (ukoliko nisu zadovoljni ili ako ne mogu da nađu adekvatan angažman) jer u prodaji uvek ima posla za dobre prodavce, svima su potrebni oni vrhunski
 • ovladaju sa preko 100 dokazanih tehnika u komunikaciji, prodaji i pregovaranju
 • maksimalno razviju svoj potencijal u jednoj od najperspektivnijih oblasti

Polaznici Akademije dobijaju:

 • Praktična znanja i veštine
 • Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj formi za svako predavanje
 • Pomoć prilikom pronalaženja radnog mesta za pozicije marketinga i prodaje (ukoliko je polaznik Akademije nezaposlen)
 • Diplomu o pohađanju Akademije Komercijalne Komunikacije
 • Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R. Gilbert centra (ova opcija je rezervisana samo za najbolje)

KONTAKTIRAJTE NAS ili  POZOVITE 011/404 2809

 • Podeli :