PozoviKontakt

Akademija Komercijalne Komunikacije se sastoji iz dva studijska programa i svaki traje po 6 meseci:

I „Vrhunska prodaja kao rezultat sistematizacije prodajnih kompetencija i procesa“

 1. Novi koncepti prodaje i tehnike za efikasno realizovanje ciljeva
 2. Kako sistemski povećati pozitivan uticaj na tržište i kupce – inovativne strategije uticaja sistematizovane u pravi prodajni algoritam
 3. Kako efikasno  privući nove kupce – Akvizicija novih kupaca
 4. Alati za uspešnu komunikaciju i prodaju putem telefona (Da li jedan poziv menja sve ili mnogo poziva menjaju sve?)
 5. Kako kreirati efikasnu i uverljivu prezentaciju – Naši proizvodi kao jedinstvena rešenja za kupce
 6. Prodaja u digitalnoj eri
 7. Kako efikasno upravljati prodajnim procesom i uspešno rešavanje prigovora
 8. Vrhunski prodavac kao trener prodaje – trening za trenere (efikasne tehnike   prenosa znanja)
 9. Marketing, prodaja i event management
 10. Vrhunski prodavac kao generator pozitivne energije – Gube samo oni koji ne igraju
 11. Retrospektiva prodajnog procesa i građenje prodajnih veština
 12. Polaganje

II „Alati komercijalne komunikacije u funkciji pospešivanja prodaje i efikasnog pregovaranja“

 1. Pregovaračke veštine i alati – Kako efikasno voditi pregovarački proces
 2. Kako izgraditi vrhunske performanse u prodaji
 3. Indirektni kanali prodaje i razvoj novih tržišta
 4. Veština javnog nastupa – Kako efikasno predstaviti ideju ili proizvod širem auditorijumu
 5. Efikasna komercijalna komun ikacija i uspešno rešavanje konflikta
 6. Neverbalna i paraverbalna komunikacija u službi efikasnog pregovaranja i prodaje
 7. Kako unaprediti poslovanje i prodaju razvojem intuicije i kreativnosti?
 8. Kako postati efikasan menadžer prodaje – prodajni menadžment
 9. Trade marketing – kako pozicija proizvoda utiče na prodajni rezultat
 10. Veština zaključivanja prodajnog procesa i uspešna naplata
 11. Nakon prodaje, prodaja – efikasno vođenje postprodajnog procesa i rešavanje reklamacija.
 12. Polaganje

KONTAKTIRAJTE NAS ili  POZOVITE 011/404 2809

 • Podeli :