PozoviKontakt

Svetu su neophodne nove ideje ukorenjene u dokazanim vrednostima, svetu su potrebni novi lideri koji su spremni da se suoče sa izazovima koji se dešavaju oko njih i u njima samima, čija duša ne zna za strah, koji se ne boje mogućih grešaka jer znaju da će samo tako naći put prosvetljenja.U nastavku ćemo pokazati 10 bazičnih  osobina koje karakterišu lidere koji kreiraju novi koncept svetskog liderstva.

 1. Ne prihvataju polarizaciju
  Savremena ideologija sve više nameće koncept krajnosti, odnosno život u nekom “crno-belom” svetu. Pa ljude i društva dele na demokrate i diktatore, na istok i zapad, na proaktivne i retrogradne, moderne i starog kova, dobre i loše, podobne i nepodobne… To je  prilično pojednostavljen koncept koji iscrtava granice na kojima se razvijaju žestoki sukobi po principu mi i oni. Duboko sam uveren da stvari nisu crno bele i da postoje brojne sive nijanse, da i najgori čovek ima klicu dobrote, kao i da u najboljem čoveku tinja klica zla. Zbog toga novi lideri ne prihvataju isključiv pristup, oni znaju da nema lakih rešenja, jedino ispravnih opcija i ideologija i da uz mnogo tolerancije i upornosti treba tragati za novim alternativama koje neće negirati sve staro i bezuslovno prihvatati samo novo. Ili one koje će konzervativno, praktično hermetički zatvoriti uz ideologiju da sve što je savremeno i novo treba odbaciti. Isključivu, fiksnu stvar na ovoj planeti  je izmislio čovek. A u prirodi nema ničeg fiksnog.
 2. Ne prihvataju gotova servirana rešenja
  Većina poslodavaca, menadžera i onih koji vode druge ljude koriste unepred propisane procedure, pravila i propise prilikom donošenja odluka. Savremeni lider uvek sagledava širu sliku i traži “prazan papir” na kome kreira sopstvene procedure i metode koje u svojoj bazi sadrže prave vrednosti i na osnovu kojih on nakon toga donosi brze odluke.
 3. Ne plaši ih konkurencija
  Novi lideri ne prihvataju princip negativne selekcije i ne hrane svoj ego tako što se okružuju lošijim od sebe da bi oni imali osećaj dominacije i moći.  Oni se nasuprot tome okružuju najboljim ljudima jer samo u takvom društvu može da se ide napred, da se uči i razvija. Stara izreka kaže: “S kim si takav si”. Pravi lider je siguran u sebe i ne trudi se da bude bolji od drugih već od sebe samog.
 4. Ne prihvataju da stvari nemaju alternative
  Savremeni lideri su uverenja da kako god izgledala situacija, da uvek postoji alternative. Takođe znaju da bi se donela određena ispravna odluka potrebno je imati više opcija. Iz pomenutih razloga i od svojih saradnika očekuju da im preostave više opcija a ne samo jednu kao jedino moguće rešenje.
 5. Ne beže od realnosti i činjenica
  Mnogi poslovi i mnoge stvari su krenule nizbrdo zato što su lose vođe izbegavale realnost, tako što su imali nerealnu sliku o situaciji i stvarima. Ona je nastajala kao predmet njihove zaslepljenosti, isključivosti  ili kao posledica neadekvatnog informisanja od saradnika. Zapravo, saradnici su zbog straha ili lične koristi njima servirali lažne informacije. Suprotno takvom stavu novi lideri su spreni da uvek i sami provere određene  informacije, da se suoče sa činjenicama, da čuju istinu ma koliko ona neprijatno delovala na njih.
 6. Ne boje se od upoređivanja i merenja rezultata
  Smatraju da ono što ne može da se izmeri, to ne može ni da se popravi. Zato su spremni da neko meri njihov rad a takođe su usmereni ka tome da provere produktivnost i efikasnost svoga tima.
 7. Nemaju problem sa samodokazivanjem
  Oni su svesni sebe i svoga potencijala, tako da neosnovane i neargumentovane kritike ne utiču na njihov stav i ličnu percepciju. Apsolutno nemaju strah od drugačijeg mišljenja i izazovnih situacija.
 8. Ne razmišljaju nisko i plitko
  Oni se u svakoj situaciji trude da sagledaju širu sliku i da predvide korake unapred. Za razliku od menadzera koji završavaju osao, oni pažljivo i precizno donose odluku da li da određeni posao ili aktivnost uopšte treba da rade.
 9. Ne kreiraju lažnu sliku o sebi
  Svojim aktivnostima ne kreiraju lažnu sliku o sebi kao što i ne dozvoljavaju da ih samoljublje povede u inerciju da misle da ono što oni rade, njihova kompanija i tim je uvek ispravano. Trude se da često preispituju stavove, ustaljena mišljenja kao i to da li je misija dovoljno dobra i da li su joj svi dosledni ako jeste.
 10. Ne “oboljevaju” od sindroma zasićenosti i niske energije
  Savremeni lideri imaju kapacitete da uvek pronađu novi motiv i novu inspiraciju. Čak i stare stvari obavljaju na nov način jer ne dozvoljavaju  sebi da osete zasićenost  onim što rade. Oni svakodnevno unose veliku strast u svoje aktivnosti i izuzetno im je stalo do ljudi sa kojima zajedno deluju. Njihova energija je gotovo u kontinuitetu, visoka, pozitivna, uzvišena i pravilno usmerena.

Odlomak iz knjige: „Liderski iskorak u budućnost“, D.R. Gilbert


dvanaest + petnaest =