PozoviKontakt

Kada dođeš na AKK prvo što doživiš je more pozitivne energije, veselog duha i optimizma. To je moj prvi utisak! Onda predavanja… Kao osnov naučiš  kako da realno postaviš lične i poslovne ciljeve ispred sebe i da ih sprovedeš u realnom vremenskom okviru, zatim, sledi pravilna akvizicija kupaca,  kako prodati sastanak putem telefona, kako izvršiti procenu potencijalnog kupca i principe uticaja kroz pregovaranje ili prodaju… Nakon toga susrećemo se sa prezentacijom svojih proizvoda u ličnom kontaktu ili javnim nastupom pred grupom, vođenje prodajnog procesa kroz faze i smernice dobrog  pregovaranja, i na kraju kako uspešno završiti prodajni sastanak kao i pravilnu naplatu potraživanja i rešavanje konflikata. Ono što je moj najveći utisak u ovoj fazi akademije je: halo efekat ili pravila prvog poziva, K-P-K-O tehnika, tipovi ličnosti i veštine uticaja po tipovima, zona poklopljenih interesa u pregovaranju, 40 tehnika prodaje praktično primenljivih, asertivna komunikacija ili ponašanje.Naučila sam da u razgovoru sa poslovnim svetom prepoznajem one ljude koji rade na svom ličnom usavršavanju u oblasti prodaje kao i to da poslovne razgovore završavam zadovoljna i na obostrano zadovoljstvo.  Jako sam zadovoljna što sam uspela da pronađem Akademiju u kojoj su spojeni teorijsko znanje i praksa i gde se školuju akademci koji će menjati sliku poslovnog okruženja u Srbiji.“