PozoviKontakt

V generacija Akademije Komercijalne Komunikacije je u subotu, 23.05. odslušala pretposlednji modul pod nazivom „Trade marketing“. Predavač, Aleksandra Simić, upoznao je Akademce sa veštinom kreiranja tražnje kod kupca, na koji način izvršiti uticaj na potrošača/kupca, obrascima kupovine i vrstom postavke proizvoda.

Vidimo se 06.06. 2015-05-23 15.54.34


dva × 2 =